Op.Dr. EYYÜP KARAHAN

Lokasyonİzmir Çankaya Center Branch
Place of birth1978 Mardin
Educational BackgroundDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
SocietyTürk Oftalmoloji Derneği
Çalıştığı YerBatıgöz Göz Sağlığı Dal Merkezi
Uzmanlık AlanıVitreoretinal Cerrahi
Üye Olduğu Dernek ve KuruluşlarTürk Oftalmoloji Derneği
Bildiği Dillerİngilizce

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

1. TOD İzmir Şubesi tarafından 2008 Eylül ayında yapılan ödüllü asistan sınavında EGE BÖLGE BİRİNCİLİĞİ. Ödül olarak 2009 ESCRS Barselona Kongresi’ne katılım.

2. 8th EUNOS Annual Meeting_Istanbul kongresinde, Optic nerve hypoplasia: clinical features çalışmasıyla EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ.

3. Fellow of European of Ophthalmology (FEBO) 2014 European Board of Ophthalmology sınavı sonucunda

4. Fellow of International Council of Ophthalmology (FICO) sınavı temel bilimler, optik ve refraksiyon, klinik bilimler, ileri düzey aşamalarında başarı sertifikası

5. I.European Meeting of Young Ophthalmologist Porto kongresinde en iyi serbest bildiri ödülü.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Yaman A, Karahan E, Arikan G, Aydin R, Saatci AO, Durak I. Acute vitreomacular traction syndrome after uneventful phacoemulsification. Annals of Ophthalmol. 2008 ;40(1):15-8.

2.Karahan E, Arikan G, Soylev FM, Saatci AO. Bilateral idiopathic epiretinal membranes associated with multiple peripheral neurofibromas in a Young adult . The Internet Journal of Ophthalmology and Visual Science. 2007 Volume 5 Number 1

3.Karahan E, Zengin MO, Tuncer I. Correlation of choroidal thickness with outer and inner retinal layers. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2013 Nov 1;44(6):544-8.

4.Tuncer I, Karahan E, Zengin MO. Comparement of stereo fundus photography with fundus florescein angiography for the incidence of cilioretinal arteries. Spektrum der Augenheilkunde. 2013:27;245-248.

5.Karahan E, Tuncer I, Zengin MO. The effect of ND: Yag laser posterior capsulotomy size on refraction, intraocular pressure, and macular thickness. Journal of Ophthalmology.2014:2014:846385.doi: 10.1155/2014/846385.

6.Tuncer I, Zengin MO, Karahan E. Comparision of the retinomax hand-held autorefractor versus table-top autorefractor and retinoscopy. International Journal of Ophthalmology. 2014 Jun 18;7(3):491-5.

7. Zengin MO, Tuncer I, Karahan E. Retinal nerve fibre layer thickness changes in obstructive sleep apnea syndrome-one year follow-up results. International Journal of Ophthalmology. 2014:7(4):704-708.

8.Karahan E, Tuncer İ, Zengin MÖ, Küçükerdönmez C, Kaynak S. Spontaneous resolution of macular edema after silicone oil removal.  International Journal of Ophthalmology. 2014 Dec 18;7(6):1005-9.

9.Zengin MO, Cınar E, Karahan E, Tuncer I, Kucukerdonmez C. The effect of Caffeine on Choroidal Thickness in Young Healthy Subjects. Cutaneous and Ocular Toxicology. 2015:34(2):1-5.

10.  Karahan E, Zengin MO, Tuncer I, Zengin N. Correlation of Intraocular Pressure with Central Corneal Thickness in Premature and Full-Term Newborns. European J of Ophthalmology.  2014 Nov 11;25(1):14-7.

11. Tuncer I, Karahan E, Zengin MO, Atalay E, Polat N. Choroidal thickness in relation to sex, age, refractive error and axial length in healthy Turkish subjects. International Ophthalmology. Int Ophthalmol. 2015 Jun;35(3):403-10.

12. Ozturk T, Kocak N, Karahan E, Kaynak S. Anterior migration of dexamethazone implant in a pseudophakic patient with intact posterior capsule. Indian Journal of Ophthalmology. 2014 Nov;62(11):1086-1088

13. Zengin MO, Cınar E, Karahan E, Tuncer I, Yılmaz S, Kocaturk T, Kucukerdonmez C. Choroidal Thickness Changes in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome. International Ophthalmology.  2015 Aug;35(4):513-517 Jul 25. DOI 10.1007/s10792-014-9977

14. Zengin MO, Karahan E, Cınar E, Yılmaz S, Tuncer I, Kucukerdonmez C. Association of choroidal thickness with eye growth: A crosssectional study of individuals between 4-23 years. Eye(Lond). 2014: Dec;28(12):1482-7

15. Karahan E, Zengin MO, Aydin R, Ozturk T, Kaya M, Kocak N, Kaynak S. Correlation of choroidal thickness with serum cortisol level. Clin Exp Optom. 2015 Jul;98(4):362-5.

16. Karahan E, Er D, Kaynak S. An overview of Nd:Yag Capsulotomy. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2014 Summer;3(2):45-50.

17. Karti O, Selver OB, Karahan E, Zengin MO, Uyar M. The Effect of Age, Gender, Refractive Status and Axial Length on the Measurements of Hertel Exophthalmometry. M. Open Ophthalmol J. 2015 May 29;9:113-5.

18. Karahan E, Berk AT.  Ocular, neurologic and systemic findings of the cases with optic nerve hypoplasia. Open Ophthalmol J. Open Ophthalmol J. 2016 Feb 4,9,210-214.

19. Baser G, Sivrikoz ON, Karahan E, Un ES, Yildirim H. The influence of chemokine CXCR4 and cyclooxygenase 2 in the recurrence of pterygium. Ocul Immunol Inflamm. 2016 Feb 22:1-5.

20. Baser G, Karahan E, Unsal U, Soyler M. Long-term comparison of  limbal conjunctival autograft and bare sclera technique in pterygium surgery: A five year follow-up trial. 2016 Feb 30(1);Spektrum der Augenheilkunde.

21. Karahan E, Tuncer I, Er D, Zengin MO. Correlation of peripapillary choroidal thickness and retinal nerve fiber layer thickness in normal subjects and in patients with glaucoma. Seminars in Ophthalmology (Kabul edildi, baskıda)

22. Karti O, Karahan E, Orsel T, Talay N, Kusbeci T. The assessment of pupil cycle time in Patients with glaucoma. Clinical and Experimental Ophthalmology (Kabul edildi,baskıda)

23. Ozturk T, Karahan E, Er D, Kaya M, Kocak N, Kaynak S. The effect of macular hole volume on postoperative central macular thickness. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia  (Kabul edildi, baskıda)

24. Karti O, Karahan E, Acan D, Kusbeci T. The natural process of congenital nasolacrimal duct obstruction and effect of lacrimal sac massage. E, International Ophthalmology. Int Ophthalmol. 2016 Mar 7. [Epub ahead of print]

25. Karahan E, Tuncer I, Ulkumen B. Comparison of First 50 and Subsequent 74 Surgeries of Transcanalicular Laser Dacryocystorhinostomy Performed by a Surgeon Team. Open Journal of Ophthalmology. (Kabul edildi, baskıda)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Arikan G, Durak I, Karahan E, Özbek Z, Yaman A. Küçük pupillada fako: İris retraktör kancalarıyla pupil dilatasyonu. Glokom-Katarakt. 2006 1: 103-106.

2.Koçak N, Karahan E, Öner FH, Saatci AO, Kaynak S.Anjioid streaks'e bağlı gelişen koroid neovaskülarizasyonunda argon lazer fotokoagülasyon ve fotodinamik tedavi sonuçları. Retina-Vitreus. 2006; 14(4) 263-268.

3.Koçak N, Karahan E, Saatci AO. Eş zamanlı bilateral retina dekolmanı, Retina-Vitreus. 2007; 15(1) 27-31.

4.Kaynak S, Karahan E, Barut Selver Ö.Katarakt ameliyatı sonrası endoftalmide oküler riskler ve profilaksi, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2007;3: 342-52.

5.Karahan E, Yaman A, Berk AT. Ön polar katarakt hastalarında anizometropi ve ambliyopi. Glokom-Katarakt. 2008; 3(4): 224-229.

6.Koçak N, Karahan E, Kaynak S, Aslankara H, Ergin MH. Geleneksel dekolman cerrahisinde sihirli çevreleme mesafesi: 12 Mm. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2009;18(3):176-81.

7. Karahan E,  Özkara E, Öner FH, Saatci AO. Üçüncü basamakta Türk diyabet hastalarında Hba1c farkındalığı. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2009;29(4):927-31

8. Karahan E, Gunenc Ü, Arıkan G. Goldmann aplanasyon tonometresi ve pascal dinamik kontur tonometrenin karşılaştırılması ve merkezi kornea kalınlığının göz içi basıncı ölçümlerine etkisi. Glokom-Katarakt. 2009;4:150-156.

9.  Selim A, Kaynak S, Koçak N, Karahan E. İdiyopatik maküla deliklerinin tedavisinde düşük konsantrosyonlu indosiyanin yeşili ile retina iç limitan membran soyulması. MN Oftalmoloji. 2009;6: 282-289.

10. Tuncer İ, Karahan E, Zengin MÖ, Polat N, Aydın R. Santral Kornea Kalınlığı Ölçümünde Scheimpflug Görüntüleme ve Optik Koherens Tomografinin Karşılaştırılması. Glokom Katarakt. 2014;9:19-22.

11. Tuncer İ, Karahan E, Zengin MÖ. Hemorajik Konjonktival Retansiyon Kisti. Erciyes Tıp Dergisi. Erciyes Med J. 2015:37(2)78-80.

12. Tuncer İ, Zengin MÖ, Karahan E. Menstrüel Siklusun Subfoveal Koroid Kalınlığı Üzerindeki Etkileri. MN Oftalmoloji. 2015:22(1);14-16.

13. Tuncer İ, Kaynak S, Karahan E, Zengin MÖ. Yirtikli Retina Dekolmaninda Ameliyat Mikroskopu Altinda Yapilan Skleral Cokertme Cerrahisi ile Ameliyat Mikroskopu Kullanilmadan Yapilan Skleral Cokertme Cerrahisinin Karşılatırılması. Turk J Ophthalmol 2014; 44: 175-178.

14. Tuncer İ, Zengin MÖ, Karahan E. IOL Master ve A-Tarayıcı Ultrason ile Ön Kamara Derinliği ve Aksiyel Uzunluk Ölçümlerinin Karşılaştırılması. Glokom Katarakt. 2014:9(2);89-92

15. Zengin MÖ, Karahan E, Tuncer İ, Çınar E, Küçükerdönmez C. Psödoeksfoliasyon Sendromlu Hastaların Ön segment Parametrelerinin Optik Düşük Kohorens Reflektometri Cihazı ile Değerlendirilmesi. Glokom Katarakt. 2014:9(2);97-100.

16. Tuncer İ, Karahan E, Zengin MÖ. Yetişkin Popülasyonda Ön Kamara Derinliği, Lens Kalınlığı, Vitreus Uzunluğu ve Aksiyel Uzunluğun Değerlendirilmesi. Glokom Katarakt. 2014:8(3):185-188

17. Karahan E, Tuncer I.  7-17 Yaş Arası Çocuklarda Anizometropik Ambliyopi Tedavisi İçin Yapılan Optik Düzeltme ve Kapama Tedavisi Sonuçları. İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi. 2014; 4(2):103-108.

18. Zengin MO, Karahan E, Özyurtlu F, Tuncer I, Pekel N, Çınar E, Küçükerdönmez C. Kan Basıncı Regülasyonun Koroid Kalınlığına Etkisi. Retina Vitreus. 2014:22(3);213-216.

19. Karahan E, Kaynak S. Aşırı skleral incelmesi olan bir hastada skleral çökertme için basit bir yöntem. Retina Vitreus. 2015;23(3):252-254.

20. Konca C, Karahan E, Tas MA. Hafif göz bulguları olan bir vakada orbital enfeksiyonun ciddi komplikasyonları. Kartal Tıp Dergisi (Baskıda)

21. Zengin MO, Cınar E, Tuncer I, Karahan E, Kucukerdonmez C. A Case of Retained Iridocorneal Angle Foreign Body Resembling as Disciform Keratitis. A Case Report Glokom-Katarakt Dergisi. 2015;10(1):55-57.

22. Karahan E, Yıldırım R, Er D, Zengin MO. Normal Bireylerde Peripapiller Sinir Lifi ve Koroid Kalınlığı Ölçümlerinin Topografik Analizi. Glokom-Katarakt Dergisi. (Kabul Edildi,baskıda)

23. Kaynak S, Karahan E, Aydin R. Yaşa bağlı maküla maküla dejeneresansı: tedavide anti-VEGF uygulamaları: Ranibizumab. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi Özel Sayı. 2015;8(1):69-83.

24. Karahan E, Kaynak S. Israrcı maküla ödemi olan bir hastada intravitreal deksametazon implantasyonu. Retina-Vitreus Özel Sayı. 2015:23(4);224-228 

25. Karti O, Karahan E, Uyar M, Küsbeci T. Non-Arteritik İskemik Optik Nöropati Tedavisi ve Güncel Yenilikler. Retina-Vitreus Dergisi. 2015;23(3):265-274

26. Karahan E, Er D, Yıldırım R, Kaynak S. Fakik ve Fakik Olmayan Hastaların Diyabetik Vitrektomi Sonuçlarının Karşılaştırılması. Retina-Vitreus. 2015;23:326-330

27. Er D, Karahan E, Durmaz C, Yıldırım R, Uyar M, Ün EŞ, Kaynak S. Sağlıklı Gözlerde Merkezi Kornea Kalınlığı ve Aksiyel Uzunluk ile Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası ve Gangliyon Hücre Tabakası-İç Pleksiform Tabaka Kalınlığının SD-OKT ile Değerlendirilmesi. Glokom-Katarakt (Kabul Edildi, baskıda)

28. Kartı O, Karahan E, Ayhan Z, Açan D, Küsbeci T. Rastlantısal Malign Hipertansiyon ve Fundus Muayenesinin Tanıdaki Önemi. Retina –Vitreus Özel Sayı 3013;23(4):132-134 

29. Zengin N, Zengin MO, Cınar E, Karahan E, Tuncer I, Kucukerdonmez C. Uygun olmayan intravenöz kateterden kalsiyum glukonatın damar dışına sızması sonucu üst göz kapağında kalsinozis. İzmir Behçet Uz Çocuk Dergisi. 2015;5(1):61-64

30. Karabağ RY , Karahan E, Çam D, Er D, Durmaz C, Kartı Ö, Öztürk AT, Uyar M, Kaynak S. Sağlıklı Gözlerde Yaş, Cinsiyet ve Aksiyel Uzunluğun Spektral Optik Koherens Tomografi ile Ölçülen Dış Retinal Tabakalar ve Koroid Kalınlığı ile İlişkisi. Retina Vitreus Dergisi (Kabul edildi, baskıda) 

31. Karti O, Karahan E, Topaloglu AS, Uyar M. Katarakt operasyonu öncesinde korneal ve

internal astigmatın değerlendirmesinin önemi. Glokom Katarkt Dergisi (Kabul edildi, baskıda)

32. Karahan E, Comez AT. Kırmızı göz hastalığı. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi. 2015;7(5)

Uluslararası Kongre Bildirileri

1. Özbek Z, Durak I, Karahan E, Günenç Ü, Ergin M. Contacts for the cone: Is there a magic formula? World Ophthalmology Congress, 2006 Sao Paulo, BRASIL

2. Yaman A, Ozturk T, Ayhan Z, Karahan E, Durak I, Saatci AO. Evaluation of macular thickness with OCT3 after uneventful standart phacoemulsification and intraocular lens implantation, International Refractive Surgery Art and Science Meeting (ISRS/AAO 2006), İSTANBUL, Mayıs 2006

3. Karahan E, Berk AT, Yaman A. Optic nerve hypoplasia: clinical features, 8th EUNOS Annual Meeting_ISTANBUL

4. Yaman A, Özbek Söylemezoğlu Z, Karahan E, Sayıner A, Durak İ, Saatci AO. Unilateral acute retinal necrosis initially presenting with painfull orbitopathy.The Second Meeting of the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe (SOIE), Cappadocia, 2008 TURKEY

5. Kasar S, İdiman F, İdiman E, Özakbaş S, Saatci AO, Zengin Ö, Karahan E. Optic coherence tomography in cases with optic neuritis. 5th Congress of the Latin American Committee for Treatment and Reserch in Multipl Sclerosis. 2008 Montreal, CANADA

6. Ozturk T, Kocak N, Er D, Karahan E, Kaynak S. The effect of macular hole volume on postoperative central macular thickness. 13th Euretina Congress 2013 Hamburg, GERMANY (Sözlü bildiri)

7.Kocak N, Ozturk T, Er D, Karahan E, Kaynak S. Early results of Ozurdex in macular edema.  Euorepean Society of Ophthalmology. 2013. Copenhagen DENMARK

8. Kucukerdonmez C, Zengin MO, Karahan E, Tuncer I, Cinar E. The Effect of Caffeine on Choroidal Thickness in Young Healthy Subjects. The 5th World Congress on Contraversies in Ophthalmology 2014 Lisbon PORTUGAL

9.Ozturk T, Kocak N, Kaya M, Karahan E, Aydın R, Kaynak S. Evaluation of Intraretinal Hyperreflective Foci Density with SD-OCT After Intravitreal Dexamethazone Implant Aplication In Patients With Macular Edema. 1st European Meeting of Young Ophthalmologists. 2014 Porto PORTUGAL

10.  Aydin R, Kaynak S, Karahan E. Correlation of foveal thickness and photoreceptor integrity with visual acuity in idiopathic epiretinal membrane. 14th Euretina Congress. London  ENGLAND

11.  Uyar M, Yildirim R, Er D, Karahan E. Predictive factors of retinal tears in patients with acute posterior vitreous detachment. 2015 15th Euretina Congress, Nice FRANCE

12.  Karahan E. Effect of age, sex and axial length on outer retinal layer and choroidal thicknesses in normal eyes as measured with spectral-domain optical coherence tomography. 2015 15th Euretina Congress, Nice FRANCE

13.  Ozturk T, Kaya M, Ayhan Z, E. Karahan, Kocak N, Kaynak S. The association between macular pigment optical density and refractive errors. 2015 15th Euretina Congress, Nice FRANCE

Ulusal Kongre Bildirileri

Karahan E, Arikan G, Karaca A, Kaynak S, Koçak N, Ergin M. Katarakt cerrahisinde kullanılan intraoküler lenslerde dioptrik güç ve materyel çeşidinin dağılımı. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, ANTALYA, Ekim 2004. (Sözlü bildiri)

Koçak N, Karahan E, Saatci A,"Eş zamanlı bilateral regmatojen retina dekolmanı: Sekiz olgu sunumu. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, Antalya 2006. (Poster)

 Zengin MÖ,  Arıkan G, Karahan E, Günenç Ü. Latanaprost ve bimatoporostun prospektif karşılaştırılması çalışması. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, ANTALYA 2006. (Poster)

4. Arıkan G, Karahan E, Özbek Z, Günenç Ü. Keratokonusta göz içi basıncının pascal dinamik kontur tonometre, goldmann aplanasyon tonometrisi ve tonopen ile ölçülerek karşılaştırılması. TürkOftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi. Antalya  2006.(Sözlü bildiri)

 5.  Karahan E, Kaynak S, Koçak N, Kaya M, Ergin M. Traksiyonel retina dekolmanlı ağır proliferatif diabetik retinopatide (APDR) bimanuel cerrahi. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi Antalya 2007. (Poster)

6.  Koçak N, Karahan E, Kaynak S, Aslankara H, Ergin M. Konvansiyonel retina dekolman cerrahisinde sörklaj mesafesi, 12 mm sihirli uzaklık?", Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Antalya 2007. (Poster)

7. Selim A, Kaynak S, Koçak N, Karahan E, Ergin M. İdiopatik makula deliklerinin tedavisinde düşük konsantrasyonlu indosiyanin yeşili ile retina iç limitan membran soyulması. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi Antalya 2007. (Poster)

8. Karahan E, Berk AT, Yaman A. Ön polar katarakt hastalarında anizometropi ve ambliyopi. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi Antalya 2007. (Poster)

9. Karahan E, Gunenc Ü, Arıkan G. Goldmann Aplanasyon Tonometresi Ve Pascal Dinamik Kontur Tonometrenin Karşılaştırılması Ve Merkezi Kornea Kalınlığının Göz İçi Basıncı Ölçümlerine Etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi Antalya 2009. (Sözlü bildiri)

10. Kaynak S, Göğüş MU, Koçak N, Karahan E. Diyabetik maküla ödemi, retina damar tıkanıklığı, ve üveite bağlı ikincil gelişen maküla ödeminde intravitreal deksametazon (ozurdex) uygulamalarında ilk olgular. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi Antalya 2012 (Sözlü bildiri)

11.  Karahan E, Kaynak S. Bilateral retina pigment epiteli dekolmanı. Bu hastada doğru karar nedir? Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi Antalya 2012

12. Karahan E, Kaynak S. Dekolman cerrahisi sonrası proliferatif vitreoretinopati gelişmiş nüks retina dekolmanı (Video Kütüphanesi). Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi Antalya 2012

13. Öztürk AT, Kocak N, Er D, Kaya M, Karahan E, Kaynak S. Maküler hol hacminin postoperatif maküla kalınlığı üzerindeki etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi Antalya 2012 (Sözlü bildiri)

14. Koçak N, Ozturk AT, Kaya M, Karahan E, Kaynak S. İntakt arka kapsülü olan olguda Ozurdex implantının arka kameraya migrasyonu. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi Antalya 2013 (Poster)

15. Karahan E, Tuncer İ, Karaca A, Zengin MÖ. Yırtıklı retina dekolmanı tedavisinde pars plana vitrektomiye skleral çökertme eklenen ve eklenmeyen hastalarda cerrahi sonuçların karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi Antalya 2013 (Sözlü bildiri)

16. Karahan E, Karaca A, Tuncer İ, Karaca D, Zengin MÖ. Diyabete bağlı vitreus içi hemoraji için yapılan pars plana vitreoktomide  fakik ve fakik olmayan hastaların sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi Antalya 2013

17.Ömer K, Karahan E, Kaynak S. Gevşek iris sendromu olan hastalarda multifokal lens uygulamaları. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi Antalya 2013

18. Zengin MÖ, Karahan E, Tuncer İ, Karaca A. Göz içi lens dislokasyonu tedavisi için yapılan pars plana vitrektomide profilaktik lazer fotokoagülasyon yapılan hastalarla yapılmayan hastaların karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi Antalya 2013

19. Turut D, Lebe E, Karahan E, Kaynak S. Pupilla barosenter formülüne göre implante edilmiş multifokal intraoküler lens sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi Antalya 2013

20. Ozturk T, Kocak N, Er D, Kaya M, Karahan E, Kaynak S. Maküler hol hacminin postoperatif maküla kalınlığı üzerine etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi Antalya 2013

21. Tuncer İ, Karahan E, Zengin MÖ, Kaynak S. Regmatojen retina dekolmanında ameliyat mikroskopu altında yapılan skleral çökertme ile ameliyat mikroskopu kullanılmadan yapılan skleral çökertme sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi Antalya 2013

22. Zengin MÖ, Karahan E, Çınar İ, Tuncer İ. Obsrtrüktif uyku apne sendromlu hastalarda diürnal göz içi basıncı değişiklikleri. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi Antalya 2013

23. Kılınc H, Ozturk T, Kaya M, Karahan E, Aydın R, Kocak N, Kaynak S. Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda pigment epiteli dekolmanı varlığının görsel prognoza etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği  48. Ulusal Kongresi Antalya 2014 (poster)

24. Er D, Kaya M, Ozturk T, Aydın R, Karahan E, Kocak N, Kaynak S. Diyabetik maküla ödeminde subretinal sıvı varlığının görme prognozuna etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Antalya 2014 (poster)

25. Kaynak S, Kaya M, Ozturk T, Aydın R, Karahan E, Kocak N. Diyabetik maküler ödemde yeni skorlama projesi. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Antalya 2014 (poster)

26. Dora GÇ, Kaya M, Ozturk T, Aydın R, Karahan E, Kocak N, Kaynak S. Diyabetik maküla ödeminde foveal kist büyüklüğünün görsel prognoza etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Antalya 2014 (sözlü sunum)

27. Kocak N, Kaya M, Ozturk T, Karahan E, Aydın R, Kaynak S. Diyabetik maküler ödemde yeni skorlama projesi ile deksametazon implant yanıtının değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 48.Ulusal Kongresi Antalya 2014 (sözlü sunum)

28.  Küçükerdönmez FC, Zengin MO, Cınar E, Eranıl MY, Karahan E. Kan basıncı regülasyonunun koroid kalınlığına etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Antalya 2014 (poster)

29. Zengin MO, Yılma S, Cınar E, Karahan E, Tuncer I, Küçükerdönmez FC. Çocuk ve genç erişkin çağında koroid kalınlığı değişimi. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi  Antalya 2014 (poster)

30. Karahan E, Aydın R, Zengin MO, Ozturk T, Kaya M, Kocak N, Kaynak S. Glokom olguları ile normal olguların optik sinir etrafındaki koroid kalınlıklarına göre karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal kongresi Antalya 2014 (poster)

31. Karahan E, Ülkümen B. Öğrenme eğrisindeki ilerlemenin transkanaliküler lazer dakriyosistorinostomi sonuçlarımıza etkisi.  Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Antalya 2014 (poster)

32. Kocaoğlu G, Takeş Ö, Ozturk T, Kaya M, Aydın R, Karahan E, Kocak N, Kaynak S. Retinal ven tıkanıklıklarında maküler kistik sıvı büyüklüğünün tedavi yanıtına etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Antalya 2014 (sözlü sunum)

33. Aydın R, Karahan E, Kaya M, Oztürk T, Koçak N,Kaynak S. Farklı evrelerdeki epiretinal membranların, görme keskinliği, santral retina kalınlığı ve fotoreseptör iç/dış segment hasarı açısından karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Antalya 2014 (sözlü sunum)

34. Karabağ RY, Karahan E, Zengin MO, Aydın R, Kaya M, Ozturk T, Kaynak S. Koroid kalınlığı ile retina sinir lifi tabakası ilişkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Antalya 2014 (poster)

35. Aydın R, Karahan E, Zengin MO, Oztürk T, Kaya M, Kocak M, Kaynak S. Yüksek hipermetroplarda optik düşük koherens reflektometri  ve A-scan ultrasonografi ölçümlerinin karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Antalya 2014 (poster)

36.  Catal E, Ozturk T, Kaya M, Aydın R, Karahan E, Kocak N, Kaynak S. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda subretinal sıvının görsel prognoza etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi  Antalya 2014 (poster)

37. Ozyurt A, Kaya M, Ozturk T, Karahan E, Aydın R, Kocak N, Kaynak S. Ozurdex uygulanan dirençli diyabetik maküla ödemi olgularında intraretinal hiperreflektif nokta değişimleri. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Antalya 2014 (poster)

38. Donmez O, Ozturk T, Kaya M, Karahan E, Aydın R, Kocak N, Kaynak S.  Ozurdex uygulanan dirençli maküla ödemi olgularında intraretinal hiperreflektif nokta değişimleri. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Antalya 2014 (sözlü sunum)

39. Er D, Ozturk T, Kaya M, Aydın R, Karahan E, Koçak N, Kaynak S. Ozurdex uygulanan dirençli yaşa bağlı maküla dejenerasyonu olgularında intraretinal hiperreflektif nokta değişimleri. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Antalya 2014 (sözlü sunum)

40. Çatal E, Oztürk T, Kaya M, Karahan E, Koçak N, Kaynak S. Ozurdex uygulanan posterior üveit olgularında intraretinal hiperreflektif nokta değişimleri. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi  Antalya 2014 (sözlü sunum)

41. Ünlü B, Çam D, Aydın R, Karahan E, Koçak N, Kaynak S. Diyabetik maküla ödemi olan hastalarda epiretinal membran sıklığı ve görsel prognoza etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Antalya 2014  (poster)

42. Acar E, Karahan E, Zengin MO, Ozturk T, Aydın R, Kaya M, Kaynak S. Koroid kalınlığı ile serum kortizol düzeyinin ilişkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Antalya 2014 (poster)

43. Aydın R, Karahan E, Tuncer I, Zengin MO, Kucukerdonmez C, Kaynak S. Acute resolution of macular oedema after silicone oil removal. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi Antalya 2014 (Genç oftalmologlar paneli sözlü sunum.)

44. Karahan E, Kaya M, Er D, Öztürk T, Kocak N, Kaynak S. Epiretinal membran ve maküler hol olan gözlerde retina dış segment yapılarının spektral domain-optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi İstanbul 2015 (Sözlü bildiri)

45. Karabağ R, Cam D, Karahan E, Er D, Kocaoglu G, Durmaz C, Öztürk T, Kaya M, Kaynak S. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu olan hastaları birinci derece akrabalarında maküladaki optik koherens tomografi bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi İstanbul 2015 (Sözlü bildiri)

46. Kartı O, Karahan E, Uyar M. Optik nörit geçiren ve geçirmeyen mutipl skleroz hastalarında OCT ve VEP ile pupil siklus zamanının karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi İstanbul 2015 (Sözlü bildiri)

47. Uyar M, Kartı M, Topaloglu AS, Karahan E. Katarakt operasyonu öncesinde korneal ve integral astigmatizma değerlendirilmesinin önemi. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi İstanbul 2015 (Sözlü bildiri)

48. Cam D, Karabag RY, Karahan E, Er D, Kocaoglu G, Durmaz C, Öztürk AT, Kaya M, Kaynak S. Akut posteror vitreus dekolmanı olan hastalarda optik koherens tomografi ile foveal bulguların değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi İstanbul 2015 (Poster)

49. Topaloğlu AS, Uyar M, Karahan E. Restriktif şaşılık cerrahisinde belirsizlikler: olgu sunumu. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi İstanbul 2015 (Poster)

50. Er D, Karahan E, Yıldırım SY. Genç erişkinlerde akomodasyon gücün etki eden oküler ve sistemik faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi İstanbul 2015 (Poster)

51. Kocakaya AE, Karahan E, Uyar M, Yaman S, Topalogu AS, Bilgin S. Transsfenoidal sinüs cerrahisi sonrsı gelişen ani görme kaybı. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi İstanbul 2015 (Poster)

52. Ozbek MY, Aydın R, Karahan E, Özsütçü M, Aras C. Her iki gözünden ardışık olarak katarakt cerrahisi olan hastaların ikinci gözlerinde şikayet düzeyi artıyor mu-olası nedenleri neler olabilir? Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi İstanbul 2015 (Poster)

53. Karahan E, Kartı O. Glokom hastalarında pupil siklus zamanı ölçümü ile optik sinir fonksiyon kaybının değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi İstanbul 2015 (Poster)

54. İpek ŞC, Yılmaz K, Öztürk T, Koçak N, Kaya M, Ayhan Z, Karahan E, Kaynak S. Diyabetik makülopatide periferik retinal iskeminin değerlendirilmesi: periferik indeks ve panretinal fotokoagülasyon tedavisinin önemi. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi İstanbul 2015 (Sözlü bildiri)

55. Kaya M, Öztürk T, Karahan E, Ayhan Z, Koçak N, Kaynak Z. Diyabetik maküla ödemli olgularda intravitreal deksametazon implantı sonrası koroid kalınlığı değişklikleri. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi İstanbul 2015 (Poster)

56. Bilgin S, Uyar M, Karahan E, Ün EŞ, Topaloglu AS. Karotis intima media kalınlığı ile fovea ve optik disk çevresi koroid kalınlığınınilişkisinin değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi İstanbul 2015 (Poster)

57. Ün EŞ, Uyar M, Bilgin S, Karahan E, Topaloğlu AS. Non-Sjögren kuru göz ile vitamin D arasındaki ilişki. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi İstanbul 2015 (Sözlü bildiri)

Doktorumuz hakkındaki görüşleriniz