Wat is staar?

Staar of cataract is het vertroebelen van de ooglens. Staar ontstaat doordat de heldere en doorzichtige ooglens minder helder wordt. Deze lens zit voor in het oog, vlak achter de pupil. Het gevolg van staar is dat u dingen waziger en grauwer van kleur ziet.

Staar in verschillende soorten

Er zijn verschillende soorten staar.

Ouderdomsstaar of seniel cataract is de meest voorkomende vorm van staar. Ouderdomsstaar komt in meerdere varianten voor.

Jeugdstaar ontstaat door ziekte of beschadiging van het oog, bijvoorbeeld bij een ongeval.

Klachten bij staar

  • Staar kent meerdere symptomen:
  • Wazig zien
  • Dubbel zien
  • Kleuren grauwer zien
  • Last van licht of schitteringen

Als u in korte tijd opeens veel sterkere brillenglazen nodig heeft, kan dat ook wijzen op ouderdomsstaar. Sterkere brillenglazen kunnen het zicht op den duur niet meer verbeteren.

Kans op staar

Iedereen die ouder wordt, krijgt met staar te maken. Ouderdomsstaar is een normaal verouderingsproces, net zoals rimpels krijgen. Sommige mensen merken rond hun veertigste dat ze wazig gaan zien. Meestal doen de eerste verschijnselen van ouderdomsstaar zich pas later voor.

Niet iedereen merkt staar op. Of u last van de staar heeft, ligt aan waar de vertroebeling zich ontwikkelt in de ooglens en hoe groot dit is. Zit de troebele plek in het midden van de lens of daar vlakbij, dan krijgt u al snel klachten. Doorgaans neemt de staar in de loop van de tijd toe en wordt het gezichtsvermogen steeds slechter.

Diagnose staar

Om erachter te komen of u daadwerkelijk staar heeft, bekijkt de oogarts uw ogen met de spleetlamp. Door een smalle bundel licht kan de oogarts het voorste deel van het oog bekijken. Daar bevindt zich de ooglens. De oogarts kan met het licht zien of de lens troebel is en hoe ver de staar zich heeft ontwikkeld.

Wanneer staar eenmaal is ontdekt, dan is controle nodig indien de klachten toenemen. Zodra de staar hinderlijk wordt, kan een staaroperatie uitkomst bieden. Op welke termijn dit plaats zal vinden, kunt u in overleg met uw oogarts bepalen.

Staaroperatie niet altijd nodig

Een staaroperatie is niet direct noodzakelijk wanneer u geen problemen met uw zicht heeft in het dagelijks leven. Het is wel realistisch om in de toekomst rekening te houden met een staaroperatie. Het gezichtsvermogen blijft namelijk langzaam achteruitgaan.

Staaroperatie

Ouderdomsstaar is goed te behandelen. Kort na de operatie kunt u alles weer doen. Een staaroperatie kan het gezichtsvermogen volledig herstellen.

Bij een staaroperatie haalt de oogchirurg de troebele lens uit het oog en vervangt deze door een kunstlens. De oogchirurg opereert altijd maar één oog per operatie. Een staaroperatie is op zeer hoge leeftijd nog goed te ondergaan.

Mogelijke complicaties bij staaroperatie

Het risico op complicaties is gering. Er kan een bloeding, infectie of netvliesprobleem optreden. Soms lukt het niet om alle lensresten te verwijderen tijdens de operatie.