Hoe verloopt een FemtoSecond LASIK behandeling?

De Intalase FemtoSecond Laser vervangt bij het eerste deel van de LASIK behandeling – het creëren van het flapje. De Visumax FemtoSecond Laser bewerkt het weefsel met infrarood licht, zonder het aan te raken en met uiterste precisie en zeer hoge snelheid. In slechts 22 seconden kunnen onze oogartsen een perfect flapje creëren.

Speciale software stuurt het infrarood licht van de ooglaser naar een nauwkeurig bepaalde diepte van het hoornvlies. Daar produceren de lichtimpulsen dicht naast elkaar liggende minuscule blaasjes van waterdamp en kooldioxide en vormen zo, zonder aanraking, de snede die het eromheen liggende weefsel zo veel mogelijk ontziet.

Dankzij de uitzonderlijke precisie van de FemtoSecond Laser kunnen nu ook patiënten die een relatief dun hoornvlies hebben met de LASIK methode worden behandeld. Dit was met het manueel bediende chirurgisch mesje niet mogelijk. Femto LASIK kan dus ook worden gebruikt bij:

•      matige tot sterke cilinders

•      dunner hoornvlies

•      hogere oogafwijkingen (bijziend/verziend)

Complicaties tijdens de behandeling zijn zo goed als uitgesloten: Femto Lasik zet een nieuwe standaard voor veiligheid en nauwkeurigheid. Doordat het eerste deel van de operatie volledig computergestuurd wordt uitgevoerd is een maximale controle en mate van nauwkeurigheid bereikt die voordien onmogelijk was.

Welke voordelen heeft een ooglaserbehandeling met de Visumax FemtoSecond-LASIK?

De voordelen kort samengevat:

•      veiliger en nauwkeuriger procedure

•      minder complicatierisico’s (zowel tijdens als na de behandeling)

•      betere resultaten bij verziendheid (minder regressie)

•      ooglaseren nu ook mogelijk voor mensen met hogere dioptrieën in combinatie met dunner hoornvlies

•      zeer succesvol bij combinatie afwijking (zoals bijv. verziendheid met hoge – cilinders)

De stappen bij de PRK ooglaserbehandeling

1. De buitenste epitheellaag van het hoornvlies wordt met alcohol losgeweekt en daarna chirurgisch verwijderd.
2. De hoornvlieslaag die daaronder ligt, wordt met de laser afgeslepen en in vorm gebracht.
3. De epitheellaag groeit binnen enkele weken over het gelaserde oppervlak. Na circa 1 week kunt u het leven van alledag weer opnemen. Tijdens de eerste drie dagen na de PRK-operatie moet u met pijn en overgevoeligheid voor licht rekening houden.

Met de PRK-methode kunnen lagere waardes van bijziendheid worden gecorrigeerd.

Het verloop van een LASEK behandeling

1.    De buitenste epitheellaag van het hoornvlies wordt met alcohol losgeweekt en, anders dan bij PRK, vervolgens niet verwijderd maar opzij geschoven.

2.    De hoornvlieslaag die daaronder ligt, wordt met de laser afgeslepen en in vorm gebracht.

3.    De epitheellaag wordt weer over het gelaserde hoornvlies gerold. Het zuigt zich vast en hoeft niet gehecht te worden. Over de epitheellaag wordt een medicinale contactlens geplaatst. Dit voorkomt verschuiven. Onder de teruggelegde epitheellaag vormt zich geleidelijk een nieuwe epitheellaag.

Herstel na de behandeling

Het verloop van het genezingsproces is vergelijkbaar met de PRK-behandeling. Men kan na circa 1  week het leven van alledag weer opnemen. Tijdens de eerste dagen na de LASEK-behandeling moet u met pijn en overgevoeligheid voor licht rekening houden.

Wat zijn de risico’s en bijwerkingen van een LASEK-behandeling?

•      Gedurende de eerste dagen na de operatie zijn de ogen droog en branderig en is er sprake van pijn.

Het verloop van de Relex Smile methode

Relex Smile

Relex Smile is de allernieuwste laser techniek van Zeiss waarmee afwijkingen in het gezichtsvermogen op een niet ingrijpende manier gecorrigeerd worden. Het is een ooglaserbehandeling die het hoornvlies zo min mogelijk belast en de uitgebreide ervaring van de traditionele technieken combineert met superieure veiligheid. De smile methode heeft talrijke innovatieve voordelen, is uiterst nauwkeurig en biedt een aanzienlijke groter comfort tijdens de behandeling in vergelijking tot reeds bestaande behandelingen

Hoe werkt Smile?

De software op de laser die in de klassieke femtolasik methode de flap maakte is dusdanig vernieuwd dat deze nu ook de kromming van het hoornvlies kan aanpassen, waardoor 1 laser de volledige behandeling kan uitvoeren. 
Het is met een Smile ooglaserbehandeling niet meer nodig een flap te maken van het hoornvlies. Slechts een klein sneetje van ongeveer 2 mm gemaakt met de laser maakt het de chirurg mogelijk om de lens die dezelfde laser in het hoornvlies maakt te kunnen verwijderen. Dit ten opzichte van de in de klassieke lasikflap (vrijwel volledige cirkel met een doorsnede van 9.5 mm).

Stap 1:

In één stap creëert de VisuMax femtosecond-laser een ultradun lensvormig schijfje,

genaamd lenticule, en een kleine toegang van 2 millimeter. 

Dit schijfje dat de laser creëert, bevat de precieze waarden die de oogsterkte corrigeert.

Stap 2:

De chirurg verwijdert de lenticule door de kleine opening van 2 millimeter in het intacte hoornvlies. Alles gebeurt in een gesloten omgeving, doordat er geen flapje gemaakt hoeft te worden. Bij ReLEx SMILE blijven de buitenste lagen van het hoornvlies intact.

Stap 3:

Met een klein instrumentje wordt het ultradunne schijfje verwijderd. Het hoornvlies verandert hierdoor van vorm, met als resultaat dat de lichtbrekingsfout van het oog wordt gecorrigeerd

Voordelen Smile ooglaserbehandeling:

•      Pijnloze behandeling, die minder belastend is voor het oog

•      Geen flap meer benodigd

•      Veiliger door minimale incisie, het hoornvlies blijft stabieler van vorm na de ingreep (de biomechanische functie van het hoornvlies wordt hierdoor minimaal beïnvloed)

•      Minder droogte na de behandeling; door de kleine incisie worden minder zenuwvezels beschadigd

•      Geen plooitjes in het hoornvlies, de buitenste lagen van het hoornvlies blijven bijna volledig intact

•      U kunt meestal binnen enkele dagen zonder risico sporten en werken

•      Nog snellere stabiliteit van uw gezichtsscherpte (binnen 2 tot 3 weken)