Op. Dr. Selin TUĞTAN

Şube:İstanbul Küçükçekmece
Doğum Yeri ve Tarihi:İzmir - 02.08.1980
Eğitim Bilgileri:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Alanı:Göz Hastalıkları Uzmanı
Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar:Türk Oftalmoloji Derneği
Bildiği Diller:İngilizce


Özgeçmiş

Katildiği bilimsel toplantilar

1. Göz Bilimsel Günleri III-I. Renita Günü, 24 Kasım 2007 İstanbul Tıp Fakültesi

2. TOD 32.Bahar Sempozyumu, 15- 17 Mayıs 2009 İstanbul

3. TOD XXII. Yaz Sempozyumu Oftalmolojide Komplikasyon, 26-28 Haziran 2009 İzmir

4. Türk Oftalmoloji Derneği Kontakt Lens Birimi 1. Uygulamalı Kontakt Lens Günleri, 29-30 Mayıs 2010 İstanbul

5. 4.Congress of the Mediterranean Retina Meetıng, 2-4 July 2010

6. TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi IV. Canlı Cerrahi Sempozyumu, 20-21 Mart 2010

7. TOD 30.Ulusal Oftalmoloji Kursu Optik Refraksiyon ve Rehabilitasyon, 02-04 Nisan 2010 Ankara

8. II Vitreo-Retinal Canlı Cerrahi Sempozyumu, 26-27 Kasım 2010 İstanbul

9. TOD 44. Ulusal Kongresi 29 Eylül 3 Ekim 2010 Antalya

10. Türk Oftalmoloji Derneği 31. Nisan Kursu Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji, 01-03 Nisan 2011 Ankara

11. 33.TOD Oftalmoloji Kursu Göz Enfeksiyonları, 29-31 Mart 2013 Ankara

12. TOD 34.Kış Sempozyumu Kırma Kusurları ve Tedavisi, 18-20 Ocak 2013 Bursa

13. TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi VI.Canlı Cerrahi Sempozyumu, 23-24 Şubat 2013 İstanbul

14. 34.TOD Nisan Kursu Makula Hastalıkları, 11-13 Nisan 2014 Congresium -Ankara

15. TOD 49. Ulusal Kongresi 4-8 Kasım 2015 İstanbul

16. TOD 50. Ulusal Kongresi 9-13 Kasım 2016 Antalya

1. B.Torun Acar, S.Tuğtan, S.Acar. Psödofakik Büllöz Keratopati Tedavisinde Descemet Soymalı Otomatize Endotelyal Keratoplasti. Türk Oftalmoloji Dergisi 2012; 42: 263-68.

2. B. Torun Acar, TK. Bozkurt, S. Tugtan, S. Acar. Derin anterior lameller keratoplastide komplikasyonlar ve yönetimi. Türk Oftalmoloji Dergisi 2014;44:337-40.

3. T.K.Bozkurt, B. Torun Acar, A.E.Bahadır, S.Tuğtan, S.Acar. Stromal kornea distrofilerinde keratoplasti. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Eylül 2010, Antalya, Türkiye, sayfa 133 (Serbest bildiri).

4. B.Torun Acar, T.K.Bozkurt, S.Tuğtan, S.Acar. Derin anterior lamellar keratoplastide komplikasyonlar ve yönetimi. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Eylül 2010, Antalya, Türkiye, sayfa 134 (Serbest bildiri).

5. S.Tuğtan, B.Torun Acar, S.Acar. Herpetik keratite bağlı kornea neovaskülarizasyonunda subkonjonktival bevacizumab kullanımı. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Eylül 2010, Antalya, Türkiye, sayfa 333 (Poster).

6. B.Torun Acar, S.Tuğtan, S.Acar. Descemet membran soymalı otomatize endotelyal keratoplasti (DSAEK): Erken dönem sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 2011, Girne, KKTC, sayfa 123 (Serbest bildiri).

7. S.Tuğtan, B.Torun Acar, E.T.Vural, S.Acar. Descemet membran soymalı otomatize endotelyal keratoplastide greft ayrışması ve tedavisi. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ekim 2011, Girne, KKTC, sayfa 344 (Poster).

Bölüm çevirileri

S. Tuğtan; Tahir Kansu Bozkurt (Çeviri Editörü), Wills Eye Enstitüsü 5 dakikada göz hastalıklarının değerlendirilmesi, Az Görme sayfa 404-405, Pedikülozis sayfa 518-519, Presbiyopi sayfa558-559, Preseptal sellülit sayfa 560-561, Kırma Kusurları (miyopi, hipermetropi, astigmatizma) sayfa 592-593, Subkonjonktival Hemoraji sayfa 554-555, Toksik Anterior Segment Sendromu sayfa 674-675, Toksik Keratokonjonktivit sayfa 576-577, Trahom sayfa 684-685, A Vitamini Eksikliği/ Kseroftalmi sayfa 702-703 (Çeviri) Ankara, Türkiye, Güneş Tıp Kitabevleri Ltd Şti, 2014


Hemen Randevu Alın

Detaylı Tıbbi Teşhis ve Tedavi Yöntemleri İçin...