2007 yılı ilk 6 ayda sponsorlukları:

TURAB (Türk Arap İşadamları Derneği) EKONOMİ KONGRESİ - ONTUR OTEL / ÇEŞME

KALDER MÜKEMMELLİĞİ ARAYIŞ SEMPOZYUMU - SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ / KONAK