Şeker hastalığı, gözün arka damar tabakasında tahribat oluşturarak ilerleyici ve kalıcı görme kaybına neden olur. Bu bozukluklar ilk dönemlerde hastada hiçbir şikayete neden olmayabilir ve genellikle tesadüfen saptanır.

FFA (Fundus Floressein Angiografi) tedavi gerektiren hastaların belirlenmesinde önemli bir tanı aracıdır. Argon lazer fotokoagülasyon ile erken dönemde gözdeki damar hasarının ilerlemesi durdurulabilir ve kalıcı görme kaybı oluşması engellenebilir.