• 18 yaşından büyük olan ve düşük derecede miyop, hipermetrop veya astigmatı olan kişiler.
  • 21 yaşından büyük olan ve yüksek derecede miyop, hipermetrop veya astigmatı olan kişiler.
  • Yeterli kornea kalınlığına sahip olan kişiler.
  • Tedavinin düşünüldüğü tarihten önceki bir yıl içinde gözlük numarası fazla artmamış olan kişiler.
  • Gözlerinde karetokonus, göz tansiyonu gibi göz hastalıkları bulunmayanlar.
  • Diyabet, romatizma gibi sistematik hastalıkları bulunmayanlar.
  • Hamile ve emzirme döneminde olmayanlar.