• Tedavinin toplam süresi 10 dakika, lazerin uygulanma süresi ise sadece 15-25 saniyedir.
  • LASİK dünyada en çok tercih edilen lazer cerrahisi yöntemidir.
  • Tedavi sonrasında gözlerin kapatılmasına veya hastanın hastanede kalmasına gerek yoktur.
  • Her iki göz gerekiyorsa aynı seansta tedavi edilebilmektedir.
  • Görme keskinliği aynı seansta tedavi edilebilmektedir.
  • Bu operasyon yaygın olarak rastanılan miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarına bağlı olarak görme problemlerinde etkili ve güvenli bir tedavi yöntemidir.
  • Geniş bir tedavi uygulama aralığına sahiptir.
  • Kalıcı bir yöntem olup, üçüncü aydan sonra elde edilen sonuçlarda önemli bir değişiklik olmaz.
  • Gözün ön bölümüne lazer uygulandığında, gözünüzde dışarıdan görülen anatomik bir değişiklik meydana gelmez.
  • Güvenli bir operasyondur ve operasyonun güvenirliği lazer cihazının üstünlüğü ve cerrahın tecrübesi ile ilişkilidir.
  • Operasyon sonucunda gözlüğe bağımlılık ortadan kalkar ve daha konforlu bir hayat başlar. Elde edilen yeni göz numarası 3. aydan itibaren ya çok az değişecek veya hiç değişmeyecektir.