Multifokal göziçi lensleri nedir avantajlari nelerdir?

Katarakt cerrahisinde kullanılan göziçi lenslerinin teknolojik gelişimi son yıllarda artmıştır. İlk olarak katlanamayan rigit lenslerin yerini zamanla katlanabilen lensler almıştır. Bütün bu lensler tek odakı olduklarından sadece istenen bir mesafeyi net olarak göstermektedir. Yakın veya uzak için gözlük kullanılması gerekmektedir. Son yıllarda multifokal lens teknolojisindeki gelişmeler artmıştır. En son olarak A.B.D. de Food and Drug Administration (FDA, gıda ve ilaçların denetimi ile ilgilenen ABD''deki en önemli kurum) 21 Mart 2005''te Alcon RESTOR® multifokal göziçi lensi kullanımına izin vermiştir. Bu multifokal göziçi lensinin gerek halka sayısının fazla oluşu gerekse teknolojisinin yüksek olması nedeniyle hasta, ameliyattan sonra hem uzağı hem yakını görmekle birlikte orta mesafeyi de görme şansına erişmiştir.

Katarakt cerrahisinde kullandığımız multifokal göziçi lensleri sayesinde hastalarımız uzak, orta ve yakın mesafeyi gözlüksüz olarak görmektedir. 40 yaşında başlayıp 45 yaşında daha belirgin olan prespiyopinin(yakını görememe) tedavisinde multifokal göziçi lensi kullanımı oldukça başarılı bir alternatiftir .Batigöz olarak; 7 aydır multifokal göziçi lenslerini kullanmaktayız. 100''ün üzerinde uyguladığımız hastalarımızın hepsi gözlüksüz olarak yakını ve uzağı görmenin keyfini çıkarmaktadır.