Yakını nasıl görürüz?

Normal gözde bulunan değişik kırıcı yüzeyler ve oküler ortam uzak mesafede bulunan nesneden kaynaklanan paralel ışınların retina üzerine düşmesini sağlar. Yakındaki cisimlerin görülebilmesi için ‘akomodasyon'' ile gözün dioptirik gücünü artırması gerekir.

Akomodasyon esnasında oluşan purkinje görüntülerinin Helmholtz tarafından analiz edilmesi ile lensin arka kapsülünün fikse kaldığı ve kurvatüründe çok hafif artma olduğu, akomodasyon gücünün esas olarak lensin öne hareketi ve ön kapsülün santralinde kurvatürün artması ile saglandığı gösterilmiştir.

Genç erişkin lensinde korteks yumuşaktır ve elastik kapsül içerisinde kolaylıkla şekil verilebilir. Zonuler fibrillerin traksiyonu lensin doğal eğilimi olan sferikşekli almasına engel olur. Akomodasyon esnasında ise siliyer kasların kasılması zonüllerde gerilimin azalmasına yol açar. Bu durumda lens öne doğru hareket eder ve elastik kapsül sayesinde lensin konveksitesi artar.


Yaşlanınca neden yakını göremeyiz?

Akomodasyonun amplitüdü çocukluk çağında en yüksektir ancak yaşamın ilerleyen dönemlerinde giderek azalır. Akomodasyondaki bu azalma populasyondaki her bireyde eşit seviyede olsa da kişilerin vizüel gereksinimi, aydınlatma miktarı, ilaç etkisi, pupilla boyutu ve kişinin genel sağlığı ile değişebilmektedir. Yakına bakış esnasında akomodasyondaki yetersizlik nedeni ile halsizlik, baş ağrısı gibi astenopik semptomların oluşmasına ‘prespiyopi'' (yakını görememe) adı verilir.

Duane tarafından oluşturulan akomodasyon azalması eğrisine göre akomodasyon 40 yaşında azalmaya başlar 60 yaşında tamamen kaybolur.


Yakını görmek için kullanılan yöntemler nelerdir?

Prespiyopi(yakını görememe) tedavisinde kullanılan yöntemler; yakın okuma gözlükleri(monofokal,bifokal veya multifokal camlar), LTCK ve multifokal göziçi lensleridir.


Son günlerde kullanılan LTCK nedir, güvenilir bir yöntem midir?

Light Touch Condactive Keratoplasti(LTCK) +2.5 diyoptriye kadar hipermetropiyi tedavi için korneal termofotokoagülasyon ile başlayan, holmiyum ve erbiyum lazerle devam eden ve uzun dönem stabilitesinin olmadığı anlaşılan yöntemlerin devamıdır.Hastanın yakın görmesi düzeltilirken uzak görmesi bozulmaktadır. CK denen yöntemle korneanın daha derinlerine penetrasyon sağlandığı ve bu nedenle stabilitesinin daha iyi olabileceği varsayılmaktadır. Ancak kornea dinamik bir yapı olduğundan zamanla yapılan tedavinin etkinliği ortadan kalkmaktadır.Yapılan işleme bağlı olarak korneal astigmatizma oluşmaktadır.


Katarakt ameliyatından sonra neden yakını göremeyiz?

Katarakt cerrahisinde yapılan göziçi lens(GIL) implantasyonu yakın görme fonksiyonunda önemli derecede azalmaya yol açar. Çünkü göze implante edilen monofokal GIL akomodasyonda önemli derecede azalmaya yol açar.