Akıllı Lens Ameliyatı

akıllı lens ameliyatı

Akıllı lens (göz içi mercek) nedir?

Kataraktın tek tedavisi cerrahi yöntemdir. Ameliyat ismi korkutucu olmasına rağmen katarakt ameliyatları günümüzün şartlarında rahat ve konforlu şekilde gerçekleştirilmektedir. Katarakt ameliyatları damla anestezisi ile yapılır ve 7-8 dakika içinde tamamlanır.

Katarakt ameliyatlarında temel işlem bulanıklaşan göz içi lensinin çıkarılarak yerine şeffaf göz içi merceği yerleştirilmesi olarak özetlenebilir. Katarakt ameliyatlarında kullandığımız göz içi merceklerin yeni kuşağı olarak tarif edilmektedir.

Akıllı lens (göz içi mercek) çeşitleri

Günümüzde katarakt operasyonlarında temel olarak kullanılan iki mercek tipi vardır.

1 Tek odaklı mercekler

2 Çok odaklı mercekler (Trifokal, Üç Odaklı, Akıllı Mercek)

Tek odaklı merceklerle uzak ya da yakın mesafelerden birine (tek odağa) göre ayarlama yapılmaktadır. Diğer mesafeler için ise gözlük kullanılır. Çok odaklı mercekler (Akıllı Mercek) yerleştirildiğinde ise uzak, yakın ve orta mesafede görme artar, gözlüğe bağımlılık azalır.

Akıllı lensler neden tercih edilmelidir?

Her sağlıklı bireyin gözünde saydam ve elastik yapıda doğal göz merceği vardır. Yakın veya uzak mesafelere bakıldığında doğal mercek esnekliği ölçüsünde şekil değiştirerek odaklanmayı sağlamaktadır. Böylece uzak veya yakın mesafelerde net görüş elde edilir.

Kişilerin yaşları ilerledikçe göze yer alan doğal mercek öncelikle esnekliğini kaybeder. Yakın mesafeye bakışta şekil değiştiremediği için de yakına odaklanmakta problemler ortaya çıkar. Yaş daha da ilerledikçe saydamlığını da kaybeden mercekte katarakt olgusu ortaya çıkar.

Genellikle 40 yaşından itibaren esnekliğini kaybetmeye başlayan doğal mercek yapay bir mercek ile değiştirilebilir niteliktedir. Yaşa bağlı olarak deforme olmaya başlayan ve görevini yerine getiremeyen eskimiş mercek yerine Akıllı Lens adı verilen yapay mercekler yerleştirilmektedir.

Bu yeni yapay merceğin yerleştirilmesi ile göz hem uzağa, hem ara mesafeye hem de yakına odaklanabilme özelliğine kavuşur, her mesafede net bir görüş elde edilir. Akıllı Mercek (Göz İçi Lens) takılan hastaların göz numarasında ilerleme kaydedilmez. Başarılı bir katarakt ameliyatının ardından gözde tekrar katarakt oraya çıkmamaktadır.

Kimlere akıllı lens takılabilir?

Çoğunlukla 40 yaşını aşmış uzak veya yakın mesafede ya da her iki mesafede görme zorluğu olan ve gözlüklerinden tamamen kurtulmak isteyen bireyler bu prosedüre uygun adaylardır. Başarılı bir operasyon ile multifokal lens takılan her hasta hem uzak hem de yakın mesafelerde net görüşe sahip olabilmektedir. Gözdeki kırma kusuru (göz numarası) lazer işlemiyle düzeltilemeyecek kadar yüksek olan daha genç hastalarda yine “Akıllı Mercek” tedavisine başvurulabilmektedir.

Katarakt operasyonu sonrasında hem uzak hem de yakın mesafeyi gözlüksüz görmek isteyen katarakt hastaları için de Akıllı Mercekler ilk tercih olarak karşımıza çıkar. Lazer operasyonu geçirerek göz numarası düzeltilmiş hastaların daha sonradan katarakt oluşumuna bağlı uzağı veya yakını görememe problemi yaşaması halinde Akıllı Mercek yöntemi kullanılabilmektedir.

Akıllı lens kimler için uygun değildir?

Bu merceklerin yerleştirileceği hastaların her açıdan iyi değerlendirilmesi şarttır. Şeker hastaları, sarı nokta hastaları, glokom(göz tansiyonu) hastaları bu tedavi yöntemi için uygun adaylar değildir. Bu sebeple akıllı mercek takılacak hastaların iyi irdelenmesi, tetkik ve ölçümlerinin yapılarak operasyona uygun olup olmadığına karar verilmelidir.

Akıllı mercekler tüm şartlara uygun hastalarda akıllı, uygun olmayan hastalarda ise akılsız davranırlar. Akıllı lens (göz içi mercek) ameliyatı İki göz arasında hastanın şartlarına göre birkaç gün veya 1 hafta ara verilerek farklı günlerde gerçekleştirilen işlem her göz için yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Göz damlası ile anestezi uygulandığından genel anestezi (özel durumlar dışında) ve hastanede gece yatma söz konusu olmaz. Gözün içindeki doğal mercek yerinden çıkartılarak, yerine Akıllı Mercek yerleştirilir. Ameliyat sonrası kapatılan bandaj ertesi gün kontrol sırasında hekim tarafından açılır.

Hasta aynı gün görmeye başlayarak günlük yaşamına gözlüksüz bir şekilde devam eder. Diğer göz için de aynı işlemler uygulandıktan sonra belirli bir süre damla kullanımına ek olarak haftalık ve aylık hekim kontrolleri gerçekleştirilir.

Akıllı lens ameliyatı kalıcı mıdır?

Akıllı Mercek (Göz İçi Lens) takılan hastaların göz numarasında ilerleme kaydedilmez. Başarılı bir katarakt ameliyatının ardından gözde tekrar katarakt oraya çıkmamaktadır.

Akıllı lens ameliyatı sonrası göz numarası değişir mi?

Akıllı Mercek (Göz İçi Lens) takılan hastaların göz numarasında ilerleme kaydedilmez.

Akıllı lens ameliyatı yapılan gözde katarakt görülür mü?

Başarılı bir katarakt ameliyatının ardından gözde tekrar katarakt oraya çıkmamaktadır.

Düzenleme Tarihi: 13.06.2019