Astigmat Tedavisi

Astigmat Nedir?

Göze gelen ışınların tek bir noktada odaklanamaması olarak açıklanabilen astigmatizma, çoğunlukla korneadaki şekil bozukluğundan ileri gelmektedir. Kornea gözün en önündeki saydam tabakadır. Sağlıklı olarak nitelendirilen gözde kornea pinpon topu şeklinde yuvarlak formdadır. Astigmatlı gözde ise korneanın şekli yumurtaya benzer ve bu şeklinden ötürü kornea ışığı doğru açıda kıramaz ve retinada iki görüntü oluşmasına neden olur.

Kornea yapısının bozulmasıyla birlikte yuvarlak şekilli kornea, daha eliptik hale gelir ve ışığı birbirine dikey ve yatay yönlerde farklı olarak kırar. Korneanın bu bombeleşmesi ile ışık bir tarafta daha önce kırılırken diğer tarafta daha geç kırılır. Bu olay hastalarda bulanık görme olarak gerçekleşmektedir.

Astigmat Nasıl Belli Olur?

Birçok kişi küçük numaralarda olsa dahi astigmat rahatsızlığını taşımaktadır fakat derecesi küçük olanlar da günlük hayatta herhangi bir şikâyete sebebiyet vermez. Yüksek dereceli Astigmat rahatsızlığı olan kişiler bulanık veya keskin olmayan bir görüşe sahip olur.

Ayrıca bu hastalarda baş ve göz etrafında ağrı, baskı hissi ve okuma isteksizliği meydana gelmektedir. Miyopi veya hipermetropi hastalarının %30-40’ında astigmat şikâyetine de rastlanmaktadır.

Astigmat Neden Olur?

Astigmat genellikle kalıtımsal olarak gelişse de ameliyat, yaralanma gibi nedenlerle sonradan da gerçekleşebilmektedir. Küçük yaştaki çocuklarda yüksek dereceli astigmat gözlemlenmesi Keratokonus’un habercisi olabilir. Bu sebeple küçük yaştan itibaren çocukların göz kontrolleri konusunda hassas ve özenli davranılmalı; kornea topografisi tetkikleri yapılmalıdır.

Astigmat Çeşitleri

Astigmat tipleri oluşma özelliklerine göre iki tipte incelenmektedir:

• Düzenli Astigmat: Toplum genelinde en çok rastlanan tipidir. Kornea veya mercek şeklinde meydana gelen bozulmadan kaynaklanmaktadır. Gözlük veya lens kullanımı ile belirtileri ortadan kalkar.

• Düzensiz Astigmat: Korneadaki meydana gelen bir yaralanma veya kristal lensin yapısındaki bozulma sebebiyle ortaya çıkan astigmattır. Bu tip astigmatların belirtilerini ortadan kaldırmada gözlük kullanımı yetersiz görüldüğü için sert lens kullanımı önerilmektedir. Nadir olarak karşılaşılan astigmat türüdür.

Astigmat Tedavisi Nasıldır?

Astigmat şikâyetinin tedavi gerektirip gerektirmediği uzman göz hekimi tarafından muayene edildikten sonra hastanın günlük hayatını etkileme derecesine göre karar verilebilir. Gözlük veya kontakt lens kullanımı rahatsızlığı iyileştirmez, sadece hastalık belirtilerini giderir. Hastalığın tam anlamıyla iyileşebilmesi adına hastanın (göz yapısı eğer uygun ise) lazer ameliyatı olması gerekmektedir.

Halk arasında göz çizdirme olarak bilinen refraktif cerrahi yöntemleri Astigmatın cerrahi tedavisinde kullanılmaktadır. Hastanın göz yapısına uygun olan refraktif cerrahi yöntemlerinden biri eğer kornea anatomisi uygun ise yapılabilir. Excimer Laser, PRK, astigmatik keratotomi bu yöntemlerden sık kullanılanlarıdır.

Ayrıca son yıllarda tüm dünyada uygulamaya geçen 3. Nesil lazer teknolojisi ReLex SMILE Lazer teknolojisi miyop astigmat rahatsızlıklarını tedavi etmede kullanılmaktadır. Bıçaksız lazer tedavilerinde bir devrim niteliği taşıyan ReLEx SMILE tedavisinde bütün cerrahi basamaklar tek lazerde ve bıçaksız olarak yapılmaktadır. LASIK’de lazer uygulayabilmek için büyük bir kesi gerekirken, bu kesi SMILE’de 2 mm’ye kadar düşmektedir. FDA onayı da almış olan SMILE – 5 dereceye kadar olan astigmata sahip miyop astigmat hastalarına uygulanabilmektedir.

Astigmat Ameliyatı Sonrası

Tümü 10-15 dakika arası süren ameliyatlar sonrası hastalar Astigmat rahatsızlığından önemli oranda kurtulmaktadır. LASIK yöntemi sonrası iyileşme çok hızlı gerçekleştiği için birkaç saat içinde görme düzelmeye başlar ve hasta ertesi gün günlük hayatına dönebilir. LASEK yönteminde ise iyileşme daha yavaş gerçekleştiği için hastanın normal yaşantısına dönmesi 4-5 gün içinde gerçekleşecektir.

Unutulmamalıdır ki söz konusu tüm yöntemler alanında tecrübe sahibi göz doktorları modern lazer uygulama cihazları sayesinde sorunsuz gerçekleştirilebilmektedir. Ameliyat olmadan önce bu hususlarda araştırma yapıldıktan sonra doktor ve hastane tercihi yapılmalıdır.