Auto Refractometer

Oto Refraktometre

Dit is het meetapparaat dat lichtbrekingsafwijkingen van het hoornvlies kan meten. Het breken van het licht door het hoornvlies en het vallen van dat licht op het netvlies wordt refractie genoemd. Afhankelijk van de mate van de lichtbreking worden de waarden van de bijziendheid – verziendheid of astigmatisme van patiënten geconstateerd.

Terwijl de patiënten op de foto in het meetapparaat kijken wordt binnen enkele seconden de waarden gemeten en dit zorgt voor het verkrijgen van heel simpele maar erg betrouwbare waarden.