Batıgöz Blog

Lazer Tedavisi
18 yaşından büyük olan ve düşük derecede miyop, hipermetrop veya astigmatı olan kişiler...
Göz Estetiği (Oküloplasti)
Göz estetiği , göz kapağı düşüklüğü, kaz ayakları, kaş düşüklüğü, gözaltı torbaları, yanakla gözaltı arasında çökme gibi durumlarda uygulanan cerrahi yöntemdir.
Doğumsal Kataraktlar
Bebeklerde de katarakt görülebilir. Anne adayının hamileliğinin ilk dönemlerinde geçirdiği kızamıkçık hastalığı, kullanılan antiviral ilaçlar gibi etkenler, çocukta doğumsal katarakta neden ola...
Nöro Oftalmoloji
Göz ve sinir sisteminin ortak hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir cismin görülebilmesi, görüntünün önce gözde daha sonra beynin arka kısımlarındaki görme merkezinde algılanması ile mümkündür. Göz siniri olan Optik sinirden görmenin gerçekleştiği beyindeki görme korteksine kadar olan görme yolları ve yine beyin korteksindeki hastalıklar nö
OCT Anjiyografisi (İlaçsız Göz Anjiyosu)
OCT Anjiyografisi , "İlaçsız Görüntülemede Yeni Nesil Teknoloji" olarak geçmektedir. Damar içerisinde hareket eden kırmızı kan hücrelerinin hareketi OCT-B taraması ile yakalanarak, görüntü haline getirilir.
Katarakt Ameliyatı
Ameliyatlı gözünüzü ovuşturmayın ve baskı uygulamayın. Ağır kaldırmak, ıkınmak, öksürmek gibi zorlayıcı hareketlerden bir hafta kaçınınız. İlk günlerde ameliyatlı gözünüzün bulunduğu tarafa yatmamaya özen gösteriniz.
IOL Master
IOL master, katarakt ameliyatında kullanılacak yapay lensin gücünü (derecesini) tam olarak ölçmek için kullanılmaktadır.
Prematüre Retinopatisi
Prematüre Retinopatisi Prematüre bebeklerin gözlerinde oluşa göz rahatsızlığıdır. Göz damarları doğuma kadar gelişmelerini devam ettirirler. Erken doğumlarda bu damarlar gelişime doğum sonrasında devam ederler.
Lazer Göz Ameliyatı
Teknoloji hayatımızın birçok alanında etkisi olan ve gelişmesiyle beraber hayatımızı kolaylaştıran bir faktördür. Beraberinde getirdiği güzelliklerden birisinin de göz lazer ameliyatı olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Havalı Tonometri
Havalı tonometri, göz içi basıncımızı ölçmek için kullanılan bir tetkik cihazıdır. Havalı tonometri' de uygulanan yöntemde, cihaz tarafından göze hava üflenerek ölçüm tamamlanır. Havalı tonometri de, saniyeler içinde hastanın göz içi basıncı ölçülmektedir.