Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Değerlendirmeleri

İlk 1 yaşta özellikle kilo, boy, baş çevresi ölçüsü ve değerlerine bakılır. Sonraki yıllarda da boy ve kilo, belirlenmiş persentil cetvelleri göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Büyüme ve gelişme sadece ağırlık ve kilo olarak değil aynı zamanda aylara göre nörolojik değerlendirilme ile yapılması gereklidir. Örneğin; baş tutma, oturma, yürüme, konuştuğu kelime sayısı gibi