Çocuklarda Miyopi Tedavisi

Çocuklarda Miyopi Tedavisi

Çocukluk Çağı Miyopisi ve Yapabileceklerimiz

Miyopi Nedir?

Göz, ışığı gerektiğinden fazla kırdığında görüntü retina denen görme tabakasının önüne düşmekte ve bundan dolayı retina üzerinde net bir görüntü sağlanamamaktadır.

Verilen Gözlük Numarası Ne İşe Yarar?

Miyopiyi düzeltmek için verilen camlar, retina önüne düşen görüntüyü arkaya doğru iterek görüntünün retina üstüne düşmesine neden olur. Bu sayede kişi net görüntü elde eder.

Miyopi Niye İlerler?

Özellikle çocukluk çağında vücudun gelişimi ile birlikte gözün ön arka çapı da büyür. Göz büyüdüğü için kullanılan gözlüğün numarası yetersiz kalır ve görüntü yine retinanın önüne düşer ve görme giderek bulanır. Verilecek yeni gözlük ile gözlüğün numarası arttırılarak görüntünün yeniden retina üzerine düşürülmesi ve dolayısıyla görüntünün netleşmesi sağlanır.

Belli aralarla yapılan göz muayenelerinde gözün ön arka çapının büyümesine paralel olarak gözlük numarası sürekli ayarlanarak kişinin net görmesi sağlanır.

Miyopi Hangi Sıklıkla Görülür?

Miyopi dünya çapında bir halk sağlığı sorunu olarak ön plana çıkmaktadır ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Önlenebilir Körlükler listesinde, önceliği olduğu belirtilen ilk 5 göz durumundan biridir1 . Asya ve Avrupa’da üniversite çağındaki çocuklarda yapılan çalışmalarda miyopinin görülme sıklığı %50 civarında bulunmuştur² . Amerika Birleşik Devleteri’nde miyopi görülme sıklığı 30 yılda %25’den %42’ye çıkmıştır³.

Miyopi Neden Önemlidir?

Görmeyi bozması ve düzeltilmesi için gerekli ekonomik kaynakların yanında, miyopi, göz hastalıkları için de bir risk faktörüdür. Miyopide, glokom, katarakt ve retina dekolmanı gibi göz hastalıklarının riski artmaktadır. 4,5. Miyopi ile ilişkili riskler düşük miyoplarda (-3 Dioptrinin altında) bile vardır. Miyopi arttıkça risk de artmaktadır.

Miyopi, miyopik makulopatinin en önemli risk faktörüdür. Miyopik makulopati İngiltere, İrlanda ve İsrail’de körlüğün en önemli ilk 5 nedeni arasında sayılmaktadır 6,7.

Çocukluk Çağında Sürekli Artan Miyopi Engellenebilir Mi?

Miyopinin çocukluk çağındaki ilerlemesini durdurmak için çok çeşitli yöntemler denenmiştir. Bugüne kadar denenen 16 farklı yöntemin karşılaştırıldığı bir çalışmada “Düşük Doz Atropin” tedavisi ilerlemeyi engelleyebilen bir tedavi yöntemi olarak etkin bulunmuştur.

Düşük Doz Atropin Tedavisi

Atropin ile yapılan iki büyük çalışmada ilacın miyopi gidişini durdurduğu ve/veya yavaşlattığı konusunda kesin bilgiler elde edilmiştir9,10.

Bu çalışmaların ışığında 6-12 yaş aralığında, -2 Dioptriden daha yüksek miyopisi olan ve miyopisi ilerleyenlere 24 ay sürecek “Düşük Doz Atropin” tedavisi başlanabilir. Tedavi edilmeyen çocuklarda 2 yıl içinde 1.2 Dioptri ilerleme görülürken tedavi edilen grupta ilerleme 0.2-0.5 Dioptri arasında bulunmuştur.

Çocuğunuzda miyopi varsa ve “Düşük Doz Atropin” tedavisine uygun olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız lütfen BATIGÖZ merkezlerinden birinde muayene randevusu alın.

  1. Pararajasegaram R. VISION 2020dthe right to sight: from strategies to action. Am J Ophthalmol 1999;128:359–60.
  2. Wolfram C, Hohn R, Kottler U, et al. Prevalence of refractive errors in the European adult population: the Gutenberg Health Study (GHS). Br J Ophthalmol 2014;98:857–61.
  3. Vitale S, Sperduto RD, Ferris FL 3rd. Increased prevalence of myopia in the United States between 1971e1972 and 1999e2004. Arch Ophthalmol 2009;127:1632–9.
  4. Marcus MW, de Vries MM, Junoy Montolio FG, et al NM. Myopia as a risk factor for open-angle glaucoma: a systematic review and meta-analysis. Ophthalmology 2011;118:1989–1994 e2.
  5. Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res 2012;31:622–60.
  6. Evans JR, Fletcher AE, Wormald RP. Causes of visual impairment in people aged 75 years and older in Britain: an add-on study to the MRC Trial of Assessment and Management of Older People in the Community. Br J Ophthalmol 2004;88:365–70.
  7. Avisar R, Friling R, Snir M, et al. Estimation of prevalence and incidence rates and causes of blindness in Israel, 1998-2003. Isr Med Assoc J 2006;8:880–1.
  8. Huang J, Wen D, Wang Q, et al. Efficacy Comparison of 16 Interventions for Myopia Control in Children: A Network Meta-analysis. Ophthalmology. 2016 Apr;123(4):697-708.
  9. Chua WH, Balakrishnan V, Chan YH, et al. Atropine for the treatment of childhood myopia. Ophthalmology 2006;113: 2285–91.
  10. Chia A, Lu QS, Tan D. Five-Year Clinical Trial on Atropine for the Treatment of Myopia 2: Myopia Control with Atropine 0.01% Eyedrops. Ophthalmology. 2016 Feb;123(2):391-9.

Düzenleme Tarihi: 27.06.2019