Çölyak Hastalığında Tedavi Nasıl Olur?

Çölyak hastalığı glütene karşı oluşan bir ince bağırsak alerjisidir. Çölyak hastaları buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan glüten proteinine tahammül edemezler.

Bu hastalık tanısı olan kişiler glüten içermeyen gıdalar tüketmeleri gerekir. Doğal glütensizlerin dışında glütensiz olarak tanımlanan bir gıda tam anlamı ile glütensiz değildir. Diğer bir deyişle sıfır glütenli bir yaşam olanaksızdır. Dünya sağlık örgütü (WHO) kilogram başına 20 mg. dan daha az glüten içeren gıdaları glütensiz olarak tanımlamaktadır. Ülkemizde ise glütensiz ürün tebliğ uygulamaları 2007 yılında kabul edilen değer kullanılmaktadır.