Wat is een contact lens?

Lenzen die als alternatief voor een bril op het vooroppervlak van de cornea worden aangebracht om de lichtbrekingsdefecten van het oog te corrigeren worden contactlenzen genoemd. Contact lenzen kuennen dus worden toegepast om de  lichtbrekingsdefecten van het oog te corrigeren, maar tegelijkertijd ook voor cosmetische en therapeutische doeleinden.

De principes van lichtbreking en optica worden ook toegepast op contactlenzen op een vergelijkbare manier als de bril. Dit is de correctie van het bestaande defect door de cornea-kromming, als gevolg van de graad van bijziendheid en hypermetropie.  Deze correctie geschiedt door middel van een contactlensoppervlak. Omdat het astigmatisme voornamelijk wordt veroorzaakt door de scheefheid van het voorste hoornvlies- / corneaoppervlak, is het noodzakelijk om, (ofwel harde contactlenzen),  of speciaal ontworpen zachte lenzen (torische lenzen) te gebruiken voor astigmatisme.

Er bestaan ook contactlenzen die het presbiopie- (verziendheid-) probleem van patiënten (die ouder zijn dan 40 jaar) oplossen.

Contactlenssoorten

Tegenwoordig bestaan er in principe twee soorten contactlenzen. Deze zijn  gasdoorlatende harde contactlenzen en zachte contactlenzen.

Gasdoorlatende harde contactlenzen

Ze hebben deze naam gekregen omdat deze contactlenzen zuurstof naar het oog toelaten. Wegens deze eigenschap wordt de cornea-/ hoornvlies-/ corneaepitheelmetabolisme, in vergelijking met harde contactlenzen, (die niet langer worden gebruikt), minder verstoord. Omdat ze de vorm van de cornea / hoornvlies niet aannemen, hebben deze, (in gevallen zoals een hoge graad astigmatisme en keratoconus), in het bijzonder de voorkeur.

Zachte contactlenzen

Er bestaan vele verschillende soorten zachte contactlenzen. Dagelijks gebruikte contactlenzen voor 1 dag, dagelijks gebruikte contactlenzen voor 1 maand, dagelijks gebruikte contactlenzen met 1 jaar gebruiksduur, contactlenzen die voor de genezing van speciale oogaandoeningen worden gebruikt, bifocale en gekleurde contactlenzen enzovoorts. Deze zijn heel erg gemakkelijk te gebruiken. Contactlenzen die voor de behandeling van oogaandoeningen worden gebruikt, hebben meestal geen kleur. Daarnaast veranderen deze niet in uiterlijk wanner ze in het oog worden aangebracht. Zolang deze contactlenzen zijn aangebracht verhelpen deze de oogafwijkingen en bieden de patiënt een helder zicht.

De voordelen van contactlenzen in vergelijking met een bril

Met contactlenzen kan de patiënt objecten op ware grootte zien.

Contactlenzen bieden een breder gezichtsveld. Met een bril is het zijdelings gezichtsveld zwak.

Contactenzen storen niet. Tijdens het dragen van een bril kan de patiënt de monturen en de lensranden van de bril altijd voelen.

Contactlenzen vernevelen tijdens de overgang van een koude naar een warme omgeving niet. Bij een bril treedt verneveling op. Daardoor kunnen de patiënten niet helder zien.  

Contactlenzen zullen een patiënt tijdens evenementen en activiteiten zoals sport, dansen niet storen. Daaraantegen zal een bril steeds op de grond neervallen. 

Tijdens het gebruik van een contactlens is het mogelijk om een zonnebril te gebruiken. Bij het gebruik van een bril is dit moeilijker.

Contactlenzen zijn licht in gewicht. Een bril is zwaarder en zal meer storen.

Eigenschappen waar U op dient te letten tijdens de aanschaf van contactlenzen

Contactlenzen die niet geschikt voor uw ogen zijn, zullen problemen veroorzaken. Wegens deze reden dient een patiënt, ook al is het slechts voor cosmetische redenen, contactlenzen pas na onderzoek door een oogarts aan te schaffen. Tijdens het onderzoek zal de oogarts de contactlenzen uitkiezen die wat betreft de afmetingen het meest geschikt voor uw ogen zijn. Indien U eerder geen ervaring met contactlenzen hebt gehad, kunt U (bij ons contactlens centrum) contactlenzen op proef krijgen waarbij beoordeeld zal worden of deze uw ogen passen. U zult instructies krijgen hoe U de contactlenzen dient in te brengen / te verwijderen, schoon te maken, te gebruiken. Daaropvolgend krijgt U het recept en de gebruiksaanwijzing. Uw oogarts zal U voor contrôle terugroepen zo vaak als nodig wordt geacht. Na de goedkeuring van uw oogarts kunt U dan uw contactlenzen blijven gebruiken.

Nuttige informatie om uw contactlenzen zonder problemen te gebruiken

Gebruik uw contactlenzen gedurende de uren die uw oogarts adviseert.

Overschrijdt de maximum gebruiksduur niet, ook indien u zich met de contactlenzen op uw gemak voelt.

Zorgt ervoor dat uw ogen regelmatig door uw oogarts worden gecontroleerd.

Maak uw contactlenzen na het verwijderen daarvan iedere keer schoon.

(Dus spoelen en desinfecteren.)

Gebruik dezelfde oplossing niet vaker dan één keer. Gebruik niet herhaaldelijk verschillende lensonderhoudssystemen tegelijkertijd of verander uw lensonderhoudssysteem niet. Pas alleen het onderhoudssyteem welke door uw oogarts is aanbevolen.

Deel uw contactlenzen niet met andere personen.

Zorg ervoor dat uw contactlenzen nooit in aanraking komen met aerosol spuitbus sprays.

Breng geen make-up aan op de binnenrand van uw oogleden en gebruik geen oogdruppels of oogmedicijnen zonder uw oogzorgspecialist / oogarts te raadplegen.

Raak de punt van de oplossingsfles niet aan met uw vinger of met uw contactlens.

  • Indien uw ogen ongemakkelijk voelen, gebruik dan uw contactlenzen niet.  Raadpleeg uw oogarts indien deze toestand alsmaar voortduurt