De behandeling van glaucoom

Wat is glaucoom? (Een ziekte / aandoening die wegens oogboldruk kan ontstaan)

Glaucoom is een sluipende ziekte die kan resulteren in verlies van het gezichtsvermogen als het niet vroegtijdig wordt gediagnosticeerd en behandeld. Wegens deze reden dienen patiënten jaarlijks een onderzoek te ondergaan en hun oogboldruk te worden gecontroleerd.

Glaucoom is een term die wordt gebruikt voor een reeks van aandoeningen waarbij er visuele zenuwbeschadiging optreedt. De belangrijkste reden voor glaucoom is de hoge druk in de oogbol. In gevallen waarbij de omloop / toevoer van de visuele oogzenuwen zijn aangetast, indien weefselzwakte of structurele defecten worden waargenomen, kunnen de visuele zenuwen veel gevoeliger worden voor druk en kan er schade optreden zonder dat de druk toeneemt. (Glaucoom met normale oogboldruk.)

Voor de genezing / behandeling van glaucoom is het mogelijk om een afspraak te maken met onze oogklinieken die zich in Turkije en in het buitenland bevinden.

Klik hier om een afspraak te maken.

Hoe wordt glaucoom behandeld? Wat is glaucoom?

De behandeling van glaucoom is heel erg belangrijk voor de gezondheid van het oog. Glaucoom wordt soms ook wel oogbolpanning of oogboldruk genoemd en is een ziekte / aandoening die meestal optreedt bij patiënten die ouder zijn dan 40 jaar.  In het algemeen vordert glaucoom langzaam (in de loop van de jaren) en beschadigt de oogzenuw die belangrijk is om te kunnen zien. Wanneer er bij glaucoom een verlies van het gezichtsvermogen optreedt, is er geen kans op terugkeer en geen kans op genezing. Wegens deze reden is dan ook een vroegtijdige diagnose en behandeling heel erg belangrijk. Voor een vroegtijdigre diagnose is een zorgvuldig onderzoek noodzakzelijk. In ons oogziekenhuis wordt glaucoom vroegtijdig gediagnosticeerd en behandeld door middel van systemen die zijn uitgerust met de nieuwste en modernste technologie ter wereld.

De symptomen van glaucoom:

Hoofdpijn in de ochtend

Van tijd tot tijd: Wazig zien

Het zien van verlichte ringen rond licht in de avond of in de nacht

Pijn in de ogen tijdens het televisiekijken

Wat zijn de factoren die het risico op glaucoom verhogen?

Dat er familieleden zijn die aan glaucoom lijden of hebben geleden

(Genetische aanleg.)

Dat een persoon ouder is dan 35 jaar

Diabetes / Suikerziekte

Schokken of anemie / bloedarmoede

Hoge of lage systemische bloeddruk. (Bloeddruk in het lichaam)

Een hoge graad van bijziendheid

Een hoge graad van hypermetropie / verziendheid

Migraine

Langdurige behandelingen met cortisone

Verwondingen aan het oog

Raciale factoren

Omdat personen met deze kenmerken een groter risico lopen op het ontwikkelen van glaucoom, is het te adviseren om regelmatig een oogonderzoek te ondergaan om schade aan de visuele oogzenuw vroegtijdig te detecteren.

Hoe wordt glaucoom gediagnosticeerd?

Tijdens de diagnose wordt er gebruik gemaakt van high-tech onderzoeksapparatuur  om de oogboldruk te controleren en vast te kunnen stellen of de oogzenuw wel of niet is beschadigd. Onze oogartsen die deskundig zijn in de diagnose van glaucoom beoordelen dan deze gegevens en plannen het behandelingsproces van de patiënt. Het gebruikte apparatuur is een OCT Optische Zenuw Tomografieapparaat die het gezichtsveld, oogzenuw en zenuwvezel van de patiënt kan analyseren. Er is ook een tweede apparaat dat pachymeter wordt genoemd en is in staat om te kunnen vaststellen of de gemeten waarden reëel zijn en kan de cornea- / hoornvliesdikte meten. Deze twee apparaten zijn heel erg belangrijk tijdens de diagnose van glaucoom.

Hoe wordt glaucoom gevolgd?

Aangezien glaucoom een progressieve ziekte / aandoening is, is follow-up heel erg belangrijk. Door middel van gecomputeriseerde gezichtsveld en de OCT-tests, die achtereenvolgens zullen worden uitgevoerd, zal het na een bepaalde periode mogelijk zijn om de progressie van glaucoom vast te stellen. Uw oogarts zal de progressie van glaucoom beoordelen en zal in overleg met U een gepersonaliseerde behandeling gaan plannen. Want zonder een goede beoordeling van de progressiesnelheid van glaucoom zal er iets aan de behandeling ontbreken.

Hoe wordt glaucoom behandeld?

Glaucoom wordt op drie manieren behandeld

Een behandeling door middel van medicijnen

Een behandeling door middel van laser

Een behandeling door middel van chirurgie

Een behandeling door middel van medicijnen: Er bestaan vele soorten druppels die tijdens de behandeling van glaucoom worden gebruikt. Deze druppels die verschillende werkingsmechanismen hebben, zorgen er dan voor dat de intraoculaire oogboldruk wordt verlaagd. De patiënten dienen deze druppels regelmatig en levenslang te gebruiken. Wanneer de eerste behandeling in het begin mislukt,        zal een tweede druppel worden toegevoegd. Wanneer de oogboldruk niet afneemt, zal aan de hand van het advies van de oogarts die de behandeling uitvoert, een derde druppel worden toegevoegd of zelfs andere behandelingsmethodes worden toegepast.

Laserbehandeling: Tijdens de behandeling van glaucoom is het ook mogelijk dat een laserbehandeling wordt uitgevoerd bij patiënten die niet adequaat op de medicamenteuze behandeling hebben gereageerd.

Behandeling door middel van chirurgie: Door middel van een chirurgische operatie zal in het wit gedeelte van het oog een klein kanaaltje worden geopend. Door middel van dit klein kanaaltje, (dat van buitenaf niet kan worden gezien / opgemerkt), zal het mogelijk zijn de vloeistof die onder druk staat veel makkelijker af te kunnen voeren.  

Met behulp van de ontwikkeling van de technologie en de nieuwe methodes, is het mogelijk om zonder hechtingen chirurgische operaties uit te voeren die de oogbolspanning / oogboldruk kunnen verlagen, of in ernstigere gevallen door middel van een klein buisje de vloeistof in het oog kunnen verwijderen.