Dişte Kanal Tedavisi

Kanal tedavisinin gerekli olup olmadığı klinik ve radyolojik bulgular sonucu belirlenir. Sıcak ile aniden başlayan ağrı, gece uyandıran ağrı, şiddetli dikey perküsyon ağrısı ve röntgende kök ucunda görülen lezyonlar kanal tedavisi gerekliliğini göstermektedir.

Düzenleme Tarihi: 11.05.2019