Entegre Yönetim Sistemi

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

  • Tanı ve tedavi aşamalarında bilimsel anlayış ve etik değerlere saygı esastutularak, hastalarımızın sağlıklarına en kısa zamanda kavuşmaları içintedavilerinin devamlılığı ve etkinliğini sağlamak,
  • Hizmetimizin amaçlandığı şekilde yürütülmesi için en son teknolojilerikullanılarak gerekli olan altyapı ve teknik donanımları eksiksiz olaraksağlamak,
  • Kurumsal Şartları sürekli geliştirerek hizmet sunumu ve Entegre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini iç denetimlerile gözden geçirerek sürekli iyileştirmek ve önlemler almak,
  • Risk temelli çalışmalar yaparak, sağlık, güvenlik ve çalışma alanırisklerinin belirlenmesi, en aza indirilmesi ve yönetilmesine ilişkinetkili yönetim sistemleri geliştirmek ve uygulamak,
  • Çalışanlar, ziyaretçiler ve hasta ve hasta yakınları için güvenli vesağlıklı bir ortam sağlamak,
  • Çalışanlarımızı Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirmeve eğitmek ve mevzuat çerçevesinde uygulamalara teşvik etmek,
  • Atıkların en aza indirilmesini, yeniden kullanıma uygun halegetirilmesini, azaltılmasını ve değerlendirilemeyen atıkların uygunyöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayarak ekolojik dengeyi gözetmek,
  • İlişkide olduğu tedarikçi, finansal ve özel kuruluşlar ile karşılıklıgüven ortamında etkin ve şeffaf bir çalışma alanı sağlamak,
  • Hasta ve hasta yakını şikayetlerini etkili ve verimli şekilde ele alarakhasta memnuniyetini arttırmak,

BATIGÖZ Sağlık Grubunun Entegre Yönetim Sistemi Politikası olarak belirlenmiştir.