Eyes S.S.S

Eyes S.S.S

Dat is eigenlijk afhankelijk van het type oogoperatie. In de hedendaagse cataractoperatietechnieken zal het meestal niet noodzakelijk zijn dat uw oog wordt gehecht.

De moeilijkheidsgraad van een cataractoperatie en de graad van de cataract spelen een belangrijke rol in de tijd die de patiënt nodig heeft om na de cataractoperatie weer een normaal zicht te hebben,

De patient zal binnen 1 week tot 15 dagen weer goed kunnen zien en zal zich binnen 15 tot 30 dagen weer volledig kunnen herstellen. Een patiënt die zich op het juiste moment aanmeldt en een oogoperatie in het ziekenhuis heeftt ondergaan, zal zich zelfs binnen 1 tot 2 dagen kunnen herstellen.

 

Dat kan eigenlijk afhankelijk van de toestand van de patiënt, het type en de mate van de cataract nogal verschillend zijn. Door middel van de phaco-emulsificatietechniek zal het mogelijk zijn om cataractchirurgie binnen een korte tijd uit te voeren. Door middel van deze phaco-emulsificatietechniek zullen kleine incisies in het oog worden geopend om de ondoorzichtige ooglens te kunnen verwijderen. Daarna zal een kunstmatige intraoculaire lens worden geplaatst.

 

Is het nodig dat ik na een cataractoperatie een bril moet dragen?

Als een kunstmatige lens die tijdens de cataractoperatie in uw oog wordt geplaatst een monofocale lens is zult u wel behoefte aan een leesbril hebben. Als speciale multifocale "intraoculaire lenzen" in uw oog worden geplaatst zult U geen behoefte aan een leesbril hebben.

* In sommige gevallen kan het nodig zijn dat U een bril draagt.

 

U dient in de zomermaanden niet zonder een bril naar buiten te gaan wanneer de zon te helder schijnt.

Vermijd roken. Roken heeft negatieve effecten op al onze organen en onze ogen.

Vitamine C vermindert het risico op cataract. Zorg er dus voor dat U veel Vitamine C inneemt.

Zorg ervoor dat U veel groenten en fruit eet. Dit zal een positief effect op de gezondheid van uw ogen hebben.

 

De lenzen zullen levenslang in uw ogen blijven. (Behalve speciale gevallen.)

 

Het is wel mogelijk dat Privéverzekeringsmaatschappijen en particuliere ziektekostenverzekeringen (afhankelijk van de overeenkomst) de kosten voor een oogoperatie vergoeden. De gezondheidszorginstelling SSK en Bağ-Kur in Turkije vergoeden de kosten voor een standaard cataractoperatiepakket.

 

De meest gebruikte behandeling / techniek in de wereld is de LASIK-Techniek. Door middel van de computergeprogrammeerde Excimer Laserstraal wordt, (afhankelijk van de oogafwijking), het hoornvlies (de transparante laag van het oog) gecorrigeerd en ervoor gezorgd dat het oog zich weer juist kan focusen en de patientën scherp kunnen zien. Voor het corrigeren van een oogafwijking / visuele wordt de PRK-, LASEK- of LASIK-Techniek toegepast.

Men is met de behandeling van de lichtbrekingsstoornissen van het oog door middel van Excimer-Laser na een jarenlange kennis begonnen, nadat er verscheidene klinische tests zijn gerealiseerd en pas nadat de nodige goedkeuring van de FDA, (die de belangrijkste instelling in de Verenigde Staten van Amerika is voor de contrôle van voedsel – gezondheid en geneesmiddelen), is verkregen.

Als de oogafwijking / visuele stoornis zicht herhaalt kan de ooglaserbehandeling steeds weer herhaaldelijk worden toegepast. Maar dat zal afhangen van de dikte van het hoornvlies en of het daarvoor wel geschikt is.

In 5% van de gevallen is een nieuwe ooglaserbehandeling nodig.

Deze verschijnselen kunnen optreden bij patiënten waarbij de correctie overmatig was en bij patiënten die overgevoelig reageren.

Omdat tijdens de tweede ooglaserbehandeling geen gebruik wordt gemaakt van microkeratoom, zal het veel comfortabeler zijn voor de patiënt.