Gastroenteroloji Bölümü

Batıgöz Cerrahi Tıp Merkezi Gastroenteroloji Polikliniğimiz uzman kadrosu ile sindirim sistemi rahatsızlıkları konusunda hastalarına yüksek memnuniyet oranıyla hizmet vermektedir. 

Ağızdan, anüse kadar tüm sindirim sistemi organları bozukluklarının incelendiği polikliniğimizde ağız, yutak, yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı, ince bağırsak, kalın bağırsak, safra kesesi, karaciğer, pankreas rahatsızlıklarının tanı ve tedavisi titizlikle gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca polikliniğimizde endoskopik tanı yöntemleri ve ultrason teknolojisi hastalıkların teşhis sürecinde yoğun olarak kullanılmaktadır.

Gastroenteroloji Polikliniğimizde hizmet verilen alanlar:

Karaciğer hastalıkları  

  • Karaciğer yağlanması, hepatitler, hepatit B ve hepatit C hastalığı, Karaciğer Sirozu)

Pankreas Hastalıkları

Yemek borusu, Mide ve Bağırsak Hastalıkları 

  • Gastrit, Peptik Ülser, Çölyak hastalığı, Akalazya, İrritabl Bağırsak Sendromu,  Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı, Hemoroid

Endoskopik İşlemler

  • Gastroskopi
  • Kolonoskopi
  • Rektosigmoidoskopi
  • Perkütan gastrostomi (PEG)
  • Polipektomi

Düzenleme Tarihi: 13.06.2019