Geçici Körlük (amorozis fugax) Neden Olur?

2 ile 10 dakika arası süren ani, ağrısız görme kaybı, görüntü netliğinde azalma, göze perde inmesi durumudur. Karotik arter (beyni besleyen atardamarlar) hastalığının yaygın bir belirtisidir. Bu ataklar sırasında göz dibi (retina) normal olarak görünebileceği gibi gezici beyaz emboli de görülebilir. Geçici körlüğün diğer nedenleri arasında; migren, temporal arterit , psödotümör serebri ,oftalmik arter anevrizması/tıkanıklığı, oküler hipertansiyon, vazospazm, hematolojik bozukluklar, kalp hastalıkları sıralanabilir.

Düzenleme Tarihi: 27.06.2019