Gecomputeriseerde Gezichtsveldtest

Bilgisayarlı Görme Alan Testi

Door middel van de gecomputeriseerde gezichtsveldtest wordt er niet alleen voor gezorgd dat het centrum waarop het oog zich focust wordt opgemeten, maar tevens wordt het veld aan de randen opgemeten. Gecomputeriseerde gezichtsveldtest is één van de meest belangrijke meetapparaten voor in het bijzonder de vroegtijdige diagnose en de opvolging van de glaucoomziekte.