Göz Anjiyosu Hangi Durumlarda Uygulanır?

  • Göz anjiyosu göz damarlarının görüntülenmesi
  • Göz içinde herhangi bir kitle varlığının araştırılması
  • Göz damarlarındaki kaçakların belirlenmesi
  • Göz damarlarındaki kanama bölgelerinin incelenmesi
  • Göz damarlarındaki tıkanıklıkların belirlenmesi
  • Göz iltihaplarının incelenmesi
  • Retina yapılacak lazer tedavisine karar vermek ve lazer tedavisinin uygulanacağı bölgelerin belirlenmesi
  • Lazer veya uygulanacak başka tedavinin etkinliğinin teyit edilmesi
  • Yaşa bağlı sarı nokta rahatsızlıklarının tespiti ve tedavisi

Düenleme Tarihi: 12.06.2019