Göz Estetiği (Oküloplasti)

Göz Estetiği (Oküloplasti)

Göz estetiği, göz kapağı düşüklüğü, kaz ayakları, kaş düşüklüğü, gözaltı torbaları, yanakla gözaltı arasında çökme gibi durumlarda uygulanan cerrahi yöntemdir.

Göz Estetiği Nedir?

Yaşlanma ile birlikte göz kapaklarında bir takım değişiklikler görülür. Bunlar göz altlarında torbalanma, üst kapaklarda cilt fazlalıkları ve sarkma, göz dış kenarında “kaz ayağı” denen kırışıklıklardır.

Göz çevresindeki bu değişiklikler için “blefaroplasti” denen göz kapağı estetik operasyonu uygulanır. Bu cerrahi işlem halk arasında göz estetiği olarak bilinir.

Göz Ameliyatı ve Sonrası

Anestezi: Genellikle lokal anestezi,

Süresi: İki kapak toplam 60 dakika

Gözler bandajlanmaz. Sadece göz kapaklarına ince bir bant yapıştırılır.

Ameliyat sonrası: İlk 24 saat soğuk kompres (buz torbası ile) yapılır. İlk 5 gün kapaklar şiş ve mor olabilir. 1 hafta göz kapaklarına su değdirilmez.

Dikişler: 7 gün sonra alınır.

Kontroller: Ameliyatın ertesi günü, 7 gün sonra, 1 ay sonra

Göz Kapağı Düşüklüğü (Pitozis)

Üst göz kapağının düşük olmasına “pitozis” denmektedir. Kapak düşüklüğü her yaşta görülebilir. Bu rahatsızlık göz estetiği kapsamında tedavi edilmektedir.

Göz Kapağı Düşüklüğü Nedenleri

Nörojenik nedenler: Göz kapağını yukarıda tutan sinirdeki problemler

Myojenik nedenler: Göz kapağı kasındaki kusurlar (doğuştan kapak düşüklüğü olanlarda bu kas az gelişmiştir)

Senil nedenler: Yaşlanma, göz ameliyatları

Mekanik nedenler: kapakta ağırlık yapan etkenler.(örneğin kapaktaki tümörler, hematom vb)

Göz Kapağı Düşüklüğü Tedavisi

Tedavisi ameliyatladır. En sık uygulanan 2 tekniği şunlardır:

Levator rezeksiyonu: Göz kapağı kası fonksiyonu yeterli olduğu zaman bu teknik tercih edilir.

Frontal askı tekniği: Göz kapağı kası çok zayıf olduğunda bu teknik kullanılır. Doğuştan olan kapak düşüklüklerinde, göz kapağı sinirinin felcinde ve daha önce göz kapağı düşüklüğü ameliyatı olmuş ama kapağı düzelmemiş kimselerde uygulanır. Tekniğin dezavantajı, göz kapama sırasında ameliyatlı tarafın çok az olarak açık kalabilmesidir.

Çocuklarda kapak düşüklüğü göz bebeğini kapatıyorsa hemen, kapatmıyorsa okula başlamadan kapak ameliyatı uygulamak gereklidir.

Göz Kapağı Düşüklüğü Ameliyatı

Anestezi: lokal anestezi, çocuklarda ise genel anestezi

Süresi: Tek kapak 30 dakika

Bandaj: Göz kapağına ince bir bant yapıştırılır.

Ameliyat sonrası: 1 hafta göz kapağına su değdirilmez. Göz kapağında şişlik ve morluk olabilir, soğuk uygulaması yapılır.

Dikişler: 7 gün sonra alınır.

Kontroller: Ameliyatın ertesi günü, 7 gün sonra, 1 ay sonra

Göz damlaları ve pomad: 1 hafta göz kapaklarına antibiyotikli ve kortizonlu pomad , göze damla

Frontal Askı Tekniği

Anestezi: Göz kapaklarına ve alın bölgesine lokal anestezi, çocuklarda genel anestezi

Süre: Tek kapak 30 dakika

Bandaj: Kesi yerine ince bant yapıştırılır.

Ameliyat sonrası: Kapaklarda şişlik ve morluk olabilir. Kesi yerlerine ince bant yapıştırılır.

Dikiş: 7 gün sonra alınır.

Kontroller: Ameliyatın ertesi günü, 5 gün sonra, 1 ay sonra

Göz damlaları ve pomad: 1 hafta boyunca göz kapaklarına antibiyotikli ve kortizonlu pomad, göze damla

Kapakların İçe Dönmesi (Entropiyon)

Göz kapaklarının içe dönmesine "entropiyon" denir. Entropiyon genellikle alt göz kapağında olur. Çok nadiren üst kapakta da olabilir. Entropiyon daha çok yaşlılığa bağlı (senil) kapak gevşemesinden kaynaklanmakla birlikte, skar denilen yara izlerine bağlı ya da doğuştan da olabilir.

Entropiyonun Belirtileri

Göz kapağının içe dönmesi

Gözde batma, sulanma, kızarıklık

Tedavisi ameliyatladır. Ameliyat çeşitli tekniklerle yapılabilir.

Operasyonunun Doğurabileceği Sorunlar

İçe dönme tekrar edebilir.

Düzeltme fazla yapılırsa kapak dışa dönebilir.

Kesi yeri enfeksiyon olabilir.

Entropiyonu Ameliyatı ve Sonrası

Anestezi: Göz kapaklarına lokal anestezi.

Süre: Ortalama toplam 30 dakika.

Bandaj: Göz bandajlanmaz. Sadece göz kapağına ince bir bant yapıştırılır.

Ameliyat sonrası: Ertesi gün bant açılır. 1 hafta göz kapağına su değdirilmez

Dikişler: 7 gün sonra alınır.

Kontroller: Ameliyatın ertesi günü, 7 gün sonra, 1 ay sonra

Göz damlaları ve pomad: 1 hafta göz kapaklarına antibiyotikli pomad , göze damla

Kapakların Dışa Dönmesi (Ektropiyon)

Göz kapaklarının dışa dönmesine "ektropiyon" adı verilir. Göz estetiği cerrahisi ile düzeltilebilir. Ektropiyon alt göz kapağında olur. Ektropiyon daha çok yaşa bağlı (senil) kapak gevşemesinden kaynaklanmakla birlikte, yara izlerine (skatrisyel) , yüz siniri felcine ve alt kapaktaki kitlelere (mekanik) bağlı da gelişebilir.

Ektropiyonun Belirtileri

Göz kapağının dışa dönmesi

Göz yaşını buruna taşıyan kanalın ucunun göze dönük olmamasından dolayı gözde batma, ağlar gibi dışarı sulanma

Korneada kuruma

Ektropiyonun tedavisi ameliyatladır.

Ameliyatın Doğurabileceği Sorunlar

Dışa dönme tekrar edebilir.

Düzeltme fazla yapılırsa kapak içe dönebillir.

Kesi yerinde enfeksiyon.

Ameliyat ve Sonrası

Anestezi: lokal anestezi.

Süre: ortalama 30 dakika

Bandaj: Göz bandajlanmaz. Göz kapağına ince bir bant yapıştırılır.

Ameliyat sonrası: Ertesi gün bant açılır. 1 hafta göz kapağına su değdirilmez.

Dikişler: 7 gün sonra alınır.

Kontroller: Ameliyatın ertesi günü, 7gün sonra, 1 ay sonra

Göz damlaları ve pomad: 1 hafta göz kapaklarına antibiyotikli pomad, göze damla

Şalazyon

Göz kapaklarındaki yağ bezlerinin uçları kirpik diplerindeki gözeneklerdir. Bu gözeneklerin yağlanma, makyaj, enfeksiyon gibi sebeplerle tıkanması sonucu gerideki yağ bezinde şişlik ve iltahap oluşur. Bunun zamanla kiste dönüşmesine şalazyon denir.

Şalazyonun Tedavisi

İlk aşamada enfeksiyonu önlemek için antibiyotikli damlalar kullanılır. Sıcak pansuman uygulanır. Sıcak pansumanın iltahap dokusunun organize olmasını ve kirpiklerin dibindeki gözeneklerin genişlemesini ve dışarı boşalmasını sağlayabilir. Ama zamanında ve yeterli tedavi edilemese zamanla iltahap dokusunun çevresini vücut kist ile sarar. Bunun cerrahi olarak boşaltılması ve kistin çıkarılması gerekebilir.

Şalazyon Eksizyonu

Anestezi: lokal anestezi

Süre: 5 dakika

Bandaj: Göz bandajlanır. Bandaj ertesi gün açılır

Ameliyat sonrası: Göz kapağında hafif şişik, morluk olabilir.

İşe dönüş: Ertesi gün işe gidilebilir

Kontroller: Ameliyatın ertesi günü, 1 ay sonra

Göz damlaları ve pomad: 1 hafta antibiyotikli damla-pomad

Göz Kapağında Yağ Plağı (Ksantelezma)

Ksantelezma, genellikle bayanlarda görülen yağ-kolesterol plağıdır. Alt ve üst göz kapaklarının iç kısımlarında görülür. Genç yaşta görülen ksantelezmada, kolesterol yüksekliğinden şüphe edilmelidir.

Tedavisi ameliyatladır. Bu tip kapak cerrahilerinde cilt ince ve çok kanlandığı için ameliyat sonrası iz kalmaz.

Ksantelezma Ameliyatı ve Sonrası

Anestezi: leke bölgesine lokal anestezi.

Süre : 10 dakika

Bandaj: Göz bandajlanmaz. Göz kapağına ince bir bant yapıştırılır.

Ameliyat sonrası: Ertesi gün bant açılır. Kapakta hafif morarma olabilir. 1 hafta göz kapaklarına su değdirilmez.

Dikişler: 7 gün sonra alınır.

İşe dönüş: Ertesi gün

Kontroller: Ameliyatın ertesi günü, 7gün sonra, 1 ay sonra

Göz damlaları ve pomad: 1 hafta göz kapaklarına antibiyotikli pomad

Göz Kapağı Kitleleri

Göz estetiği , göz kapaklarında gelişen kitlelerin tedavisi için uygulanabilinir. Bu kitleler iyi huylu veya kötü huylu olabilir.

Bunlar:

İyi Huylu Kitleler

Viral siğiller

Dermoid kist

Seboreik keratoz

Aktinik keratoz

Kutanöz horn

Piyojenik granulom

Ben (nevüs)

Keratoakantom

Kapiller hemanjiyom

Kötü Huylu Kitleler

Bazal hücreli karsinom

Skuamoz hücreli karsinom

Sebase bezi karsinomu

Melanom

Merkel hücreli karsinom

Bu tür kitlelerin tedavisi çoğu kez ameliyatladır. Alınan kitlenin patoloji incelemesine gönderilmesi gereklidir.

Kirpiklerin İçe Dönmesi (Trikiyazis)

Kirpiklerin içe dönmesine “trikiyazis” denir. Uzun süren enfeksiyonlar ve kapak hastalıklarında görülebilir. İçe dönük kirpikler estetik olmayan görüntünün yanısıra, gözde batma, rahatsızlık hissi yaparlar. Bu kirpikler korneaya sürtünerek, korneaya zarar verirler. Korneada kalıcı izlere yol açarak, görmeyi azaltabilirler.

Tedavisi

İçe dönük kirpikler cımbızla kopartılır: Kalıcı bir çözüm değildir. 3 ay sonra kirpikler yine çıkar.

İçe dönük kirpik kökleri radyofrekans koter ile yakılır. Kalıcı bir tedavidir, birden fazla seans gerekebilir.

İçe dönük kirpik kökleri “kriyo” denen cihazla da dondurulabilir. Kalıcı bir tedavidir, birden fazla seans gerekebilir.

Göz Protezi

Göz protezleri, gözün kazalar veya hastalıklar sonucu, cerrahi olarak alınması halinde kullanılır. Bu protezler görmeyi sağlamaz ama estetik olarak iyi bir görüntü sağlar.

Görmeyen gözler, estetik olarak hoş olmayan bir görüntü yarattıklarında veya ağrılı olduklarında alınırlar. Gözün alınması operasyonu çeşitli tekniklerle yapılır:

Göz küresinin bütününün alınması (enükleasyon): Göz tümörlerinde kullanılır.

Göz küresinin içinin boşaltılması (eviserasyon): Göz tümör dışındaki nedenlerle alınacaksa bu teknik kullanılır.

Protezler iç ve dış göz protezleri olarak ikiye ayrılırlar. İç göz protezi özel malzemelerden yapılmakta olup, boşaltılmış olan gözdeki hacim kaybını karşılamaktadır. Yara dokuları iyileştikten sonra kişinin kapak boşluğunun ölçüsü alınarak dış göz protezi hazırlanmaktadır.

Göz Protezlerinin Doğurabileceği Problemler

Gözde kaşıntı ve akıntı

Protezi taşıyan yatağın kayması

Göz kapaklarında şekil bozuklukları

Protez Kullanıcılarına Öneriler

Gece protezinizi çıkarmayın, protezinizle uyuyun. Bu sayede protezin yerleştiği yatak daralmaz ve ayrıca daha az göz akıntısı olur.

Sabahları kirpik diplerinizi bebe şampuanı ile köpürterek yıkayın, bol ılık suyla durulayın.

Protezinizin üstüne gün içinde suni gözyaşı damlatın.

Gözlük takın. Bu sayede hem sağlam gözünüz korunur, hem de protezli gözünüz daha az dikkat çeker.

Gözde kaşıntı, akıntı olduğunda göz doktorunuza başvurun. Önerdiği antiallerjik damlaları kullanın.

Göz Estetiği hakkında uzman doktolarımıza tedavi olmak istiyorsanız burayı tıklayarak hemen online randevunuzu alabilirsiniz.

Düzenleme Tarihi: 22.06.2019