Göz S.S.S

Miyop, hipermetrop ve astigmatın tedavisinde kullanılan ve refraktif cerrahide bütün dünyada uygulanan en yaygın yöntem LAZER'dir.

Birkaç tip lazer ameliyatı vardır .

İlki Lasik dediğimiz , kapak ( flep ) yaratarak yapılan ameliyatlardır .Bu ameliyatlarda dokuya ulaşmak için kornea üzerinde bıçaklı ya da bıçaksız lazerle bir kapak yaratılır ,dokuya ulaşıp işlem gerçekleştikten sonra bu kapak kapatılır . Bu işlem yapıldıktan sonra hasta iyi görmeye başlar . Ağrı , yanma ve batma gibi şikayetler ya hiç olmaz ya da kısa sürelidir.

Diğeri ise PRK Lasek tipi yüzeyel yapılan ameliyatlardır . Bu tip ameliyatlarda korneada herhangi bir kesi oluşturulmaz. Yalnız korneanın en üstündeki epitel doku sıyrılıp lazer, hastanın korneasına direkt uygulanır. Operasyon sonrası kornea yüzeyini korumak amacıyla 2-3 gün kontakt lens takılmaktadır. Bu işlem sonrası net görüş seviyesine ulaşmak 3-4 haftayı bulabilmektedir. Lazer sonrası 3-4 gün ağrı, batma, sulanma ve görmede bulanıklık gözlemlenebilmektedir.

SMILE lazer ise en yeni yani 3. kuşak lazer refraksiyon cerrahisidir. Lasik’de laser uygulayabilmek için büyük bir kesi gerekirken, bu kesi SMILE’de 2 mm’ye kadar düşmektedir.

SMILE prosedüründe, cerrah korneada küçük, lens şeklinde bir doku (lentikül) oluşturmak için femtosaniye lazer kullanır. Daha sonra aynı lazerle kornea yüzeyinde küçük bir yay şeklinde kesi yapılarak cerrah bu kesiden lentikülü çıkarır. Minik lentikül çıkarıldığında, miyopi düzeltilerek kornea şekli değiştirilmiş olur. Kornea kesisi dikişsiz birkaç gün içinde iyileşir ve keskin görme çok hızlı gerçekleşir. Bu sebeple iyileşme çok hızlıdır ve göz kuruluğu , ağrı , batma gibi durumlar yaşanmaz.

Gözlük numarasını düşürmeye yönelik lazer ameliyatları ki halk arasında göz çizdirme ,lazerle göz ameliyatı da denilmektedir ; ergenliğini tamamlayan bireylere yani 18 yaşını doldurmuş kişilere uygulanabilmektedir..

Keratokonus, ince kornea, üveit, kontrolsüz glokom, kontrolsüz diyabet olanlarla ,hamile ve emziren annelere yapılamayacağı gibi 18 yaş altında ve 65 yaş üstündekilere özel durumlar dışında önerilmez. İşleme karar verecek olan , detaylı muayene sonrası uzman hekiminizdir.

Günümüz lazer cerrahi işlemleriyle yani refraktif cerrahi ile miyop ve astigmat rahatsızlıklarının büyük oranda tedavisi mümkün olabilmektedir. Miyoplarda -10 ,astigmatta 4 numaraya kadar işlem yapılabilmektedir. Yapılacak detaylı muayene ve tetkikler sonucu, göz yapısı doktor tarafından ameliyata uygun bulunan kişiler lazerle tedavi edilebilir.

Lazer ameliyatı 1985’den beri uygulanan güvenilir bir tedavidir. Şu an 3. Kuşak lazer teknolojisi kullanılmaktadır . Lazerle göz ameliyatı uygun hastalarda yüzde yüze yakın başarı sağlamaktadır. Başarı , hastanın ameliyat sonrası bakımını eksiksiz ve düzenli yapmasıyla da yakından ilgilidir . Hekim uyarılarının dikkate alınması ve harfiyen uygulanması çok önemlidir.

Kırma kusurunun giderilmesinde kullanılan yöntemlerden sadece biridir. Aslında ilk kuşak laser cerrahisi olmasına rağmen sınırlı vakada güvenle uygulanabilmektedir. İsminden de anlaşılabileceği gibi göze dokunmadan ,temas etmeden yapılan lazer tedavisidir . Özellikle temas hissinden tedirgin olan hastalar için konforlu bir yöntemdir. Avantajlarından biri de ince kornea yapısı olan hastalara uygulanabilir olmasıdır .

Göz kapağı düşüklüğünün tedavisi mümkündür. Göz kapağı düşüklüğü yani pitoz rahatsızlığı ile gözde OKULOPLASTİK birimi ilgilenir. Göz kapağı düşüklüğü doğuştan veya sonradan olabilir .Kapak düşüklüğünün sebebine göre cerrahisi değişir. Bunun kararını doktor ayrıntılı göz muayenesinden sonra verecektir.

Bir de göz kapağı sarkması , gevşemesi vardır .Bu sarkma yaşla birlikte olur ve göz kapağı düşüklüğü ile karıştırılır . Göz kapağında sarkma olduğunda tedavisi mümkündür. Eğer sarkmanın miktarı az ise PLEXR lazer ile düzeltilir . Ancak sarkma miktarı fazla ile o zaman cerrahi tedavi yani BLEFEROPLASTİ ameliyatı yapılır .

SMILE lazer en yeni yani 3. kuşak lazer refraksiyon cerrahisidir. Lasik’de laser uygulayabilmek için büyük bir kesi gerekirken, bu kesi SMILE’de 2 mm’ye kadar düşmektedir.

SMILE lazer cerrahisi, Carl Zeiss Meditec'in patentli teknolojisi olan VisuMax femtosecond lazer kullanılarak gerçekleştirilir ve FDA tarafından onaylıdır. SMILE prosedüründe, cerrah korneada küçük, lens şeklinde bir doku (lentikül) oluşturmak için femtosaniye lazer kullanır. Daha sonra aynı lazerle kornea yüzeyinde küçük bir yay şeklinde kesi yapılarak cerrah bu kesiden lentikülü çıkarır. Minik lentikül çıkarıldığında, miyopi düzeltilerek kornea şekli değiştirilmiş olur. Kornea kesisi dikişsiz birkaç gün içinde iyileşir ve keskin görme çok hızlı gerçekleşir. Bu sebeple iyileşme çok hızlıdır ve göz kuruluğu , ağrı , batma gibi durumlar yaşanmaz .

Yapılacak detaylı muayene ve tetkikler sonucu göz yapısı doktor tarafından ameliyata uygun bulunan kişiler lazerle tedavi edilebilmektedir. Halk arasında göz çizdirme olarak da bilinen bu işlem sayesinde miyopta -10 astigmatta +4 numaraya kadar başarı sağlanmaktadır. Lazer cerrahisinde hipermetrop için halen yazılım çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde teknolojinin daha da gelişmesiyle hipermetrop numaralarının da lazer ile düşürülebileceği düşünülmektedir.

Ameliyat sonrası beklenen bir komplikasyon olmamakla beraber detaylı bir muayene ile göz içi konulan mercekle mi ilgili yoksa nörolojik bir sorun eşliğinde mi ortaya çıkıp çıkmadığı ivedilikle incelenmelidir. Böylesi bir durumda acilen ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorunuzla temasa geçmenizi öneririz.

Evet. Her ameliyatta olduğu gibi katarakt ameliyatında da ,ameliyat sonrası bakım çok önemlidir . Doktorunuzun işlem sonrası verdiği antibiyotikli damlaları , önerilen periyotlarda mutlaka kullanmalısınız . Kullanılan bu damlalar sayesinde hem ağrılarınız azalacak hem de iyileşmeniz hızlanacaktır . Bu damlaları ne zaman bırakmanız gerektiğini hekiminiz size söyleyecektir .