Göz Tedavisinde Son Teknoloji Nedir?

ReLEx SMILE lazer en yeni yani 3. kuşak lazer refraksiyon cerrahisidir. Lasik’de laser uygulayabilmek için büyük bir kesi gerekirken, bu kesi ReLEx SMILE’de 2 mm’ye kadar düşmektedir.

ReLEx SMILE lazer cerrahisi, Carl Zeiss Meditec'in patentli teknolojisi olan VisuMax femtosecond lazer kullanılarak gerçekleştirilir ve FDA tarafından onaylıdır. ReLEx SMILE prosedüründe, cerrah korneada küçük, lens şeklinde bir doku (lentikül) oluşturmak için femtosaniye lazer kullanır. Daha sonra aynı lazerle kornea yüzeyinde küçük bir yay şeklinde kesi yapılarak cerrah bu kesiden lentikülü çıkarır. Minik lentikül çıkarıldığında, miyopi düzeltilerek kornea şekli değiştirilmiş olur. Kornea kesisi dikişsiz birkaç gün içinde iyileşir ve keskin görme çok hızlı gerçekleşir. Bu sebeple iyileşme çok hızlıdır ve göz kuruluğu, ağrı, batma gibi durumlar yaşanmaz.

Düzenleme Tarihi: 13.06.2019