Göz Tetkikleri

Görme kusurlarının giderilmesine lazer cerrahisi kullanımı her hastaya göre olmayabilir. Bunun için öncesinde kornea kalınlığı yeterli kalınlıkta mı ona bakılması gerekir.
Şaşılık tedavisi öncesinde tanı koyma aşamasında sık ve çok amaçlı kullanılan bir cihazdır. Bu alet, şaşılıktaki kayma açısını hem sübjektif hem de objektif olarak ölçer. Ayrıca sinoptoforun üzerindeki skala ile yatay, dikey ve rotatuar yöndeki açılar da saptanabilmektedir.
Heidelberg Retinal Tomografi kısaca HRT , Glokom tanısı konulmasında kullanılır. Glokom optik sinir uçlarını ve retina fibrilleri tabakasında değişikliklerle gözlemlenen, kronik nörodejeneratif ve belirtileri bakımından sinsi bir hastalıktır.
OCT Anjiyografisi (İlaçsız Göz Anjiyosu)
OCT Anjiyografisi , "İlaçsız Görüntülemede Yeni Nesil Teknoloji" olarak geçmektedir. Damar içerisinde hareket eden kırmızı kan hücrelerinin hareketi OCT-B taraması ile yakalanarak, görüntü haline getirilir.
Göz Ultrasonografisi özellikle travmatik göz problemlerinde ihtiyaç duyulan bir tanı yöntemidir.
OCT (Optik Koherens Tomografi), retinanın ve altındaki damar tabakasının ince kesitler halinde taranarak incelenmesini sağlar.
IOL Master
Katarakt ameliyatlarında hastanın yaşla birlikte deforme olmuş kendi göz merceği çıkartılarak, yerine yapay göz merceği yerleştirilir.
Oto Refraktometre
Kornea ve lensin görevi, ışığı bir noktada toplayarak retinada tek bir yere odaklamaktır. Eğer kornea ve lens kusursuz olarak bunu yapabilirse görme net olur aksi halde ise kırma kusurunuz var demektir.
Havalı Tonometri
Havalı Tonometri; basınç oranının değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.
Pediyatrik refraktometre cihazı çocuklarda ve bebeklerdeki görme kusurlarının tespitinde kullanılır. Küçük yaş hastaların muayene sırasındaki hissettikleri korku ve tedirginlik sebebiyle yapılamayan rutin kontroller bu cihaz sayesinde uzaktan ve hastaya hiç temas etmeden yapılabilmektedir.