Hangi veriler değerlendirilir?

Öncelikle hastanın ağrısının herhangi bir etkenle mi yoksa spontan mı başladığı değerlendirilir. Genellikle sıcak ile başlayıp soğuğun rahatlattığı ağrı tarzı yada hiçbir etken olmadan spontan başlayan ağrılar bize kanala tedavisini düşündürür. Ne kadar zaman sürdüğü, ağrı kesici ile geçip geçmediği de önemlidir. Etken ortadan kalktıktan sonra kesilen ağrı tarzı, hemen her zaman kanal tedavisi gerektirmeyebilir. İlgili dişe dolgu mu kanal tedavisi mi uygulanacağı, hastaların verdiği bulgular ile hekimin yaptığı klinik ve radyografik muayenelerin değerlendirilmesiyle karar verilir.