Horlama Probleminde Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ayrıntılı bir kulak burun boğaz değerlendirilmesi sonrasında uyku laboratuvarında inceleme planlanır. Uyku laboratuvarı öncesi, varsa kulak burun boğaz şikâyetleri giderilmelidir.

Uyku testi neticeleri birçok parametrede incelenir ve basit horlama, hafif, orta ve ağır uyku apnesi şeklinde tanılar konulabilir.

Basit horlama ve hafif uyku apnesi, üst solunum yolunda yapılacak operasyonlarla çözülebilir. Ancak tüm bu vakalarda önemli bir etmendir ve hastaya öncelikle 3 ay içinde mevcut kilosunun %10’nu vermesi önerilir. Bu önlem basit horlama şikâyetlerini yarı yarıya azaltabilir.

Daha sonra basit horlama ve hafif uyku apnesinde yumuşak damak, bademcikler ve dil kökü operasyonları yapılabilir.

Orta ve ağır uyku apnelerinde ağız aparatları ve pozitif basınçlı oksijen cihazı kullanımı önerilir.