Interne Geneeskunde / Inwendige ziektes

In de Polikliniek voor Interne Geneskunde / Inwendige Ziektes in ons Chirurgisch Geneeskundig Centrum biedt het deskundige artsenteam, (behalve voor de chirurgische klachten van volwassen patiënten), diagnostische en geneeskundige service met betrekking tot diagnose, behandeling, genezing en follow-up door middel van de meest ontwikkelde techologie.

Wij bieden moderne geneeskundige methodes en patiëntgerichte service voor alle gezondheidsproblemen zoals ziektes die gepaard gaan met koorts, metabole stoornissen, nierziektes en leverziektes.

De patiënten die zich bij onze Polikliniek voor Interne Geneskunde / Inwendige Ziektes aanmelden, hebben de privilege om gebruik te maken van een breed spectrum van speciale services voor aandoeningen van de bovenste en onderste luchtwegen, hypertensie / hoge bloeddruk, gastro-intestinale aandoeningen, nierziektes, schildklierziektes, diabetes / suikerziekte en reumatische aandoeningen.

In onze Polikliniek voor Interne Geneskunde / Inwendige Ziektes worden geneeskundige behandelingsmethodes voor de volgende ziektes en aandoeningen angeboden:

• Diabetes (suikerziekte),

• Hypertensie (hoge bloeddruk)

• Hyperlipidemie (cholesterol, bloedvet)

• Schildkliervergroting (struma, schildkliernodules)

• Reumatische aandoeningen

• Gastro-intestinale en darmziekten

• Interne ziektes van lever, galblaas, nier en urinewegen

• Bloedziektes

• Diagnose en behandeling van infectieziektes