İrritabl (Hassas Bağırsak) Bağırsak Sendromu Neden Olur?

İrritabl bağırsak sendromu (İBS) veya huzursuz bağırsak sendromu bağırsak alışkanlıklarında değişiklikle giden ve üç aydan uzun süren fonksiyonel bir sorundur. Kolonoskopi ile bağırsaklarda hastalık olmaması durumunda hastanın yakınmalarına ve muayene bulgularına bakılarak tanı konulur. İBS belirtileri beyin ile bağırsak kasları ileti kusuru sonucunda gelişir. Kalın bağırsaktaki düşük dalga türündeki hareketlerde ve ince bağırsakta gıdaların iletiminde kusur gelişir. Bu düzensizlik bağırsakta aşırı bir hassasiyet veya huzursuzluk yaratarak bağırsaklar ağrıyı daha yoğun algılar. Hastalarda karın krampları ve fonksiyonel bir tıkanıklık tablosu oluşur. Bu durum uzun dönemde psikolojik sorunların oluşumuna yol açabilir.

Düzenleme Tarihi: 24.05.2019