Kalın Bağırsak Ameliyatı Sonrası

Ameliyat sebebine göre ameliyat sonrası yapılması gerekenler belirlenir. Ameliyatın sebebine göre yapılan operasyonlar da farklılık gösterir. İyi huylu kalın bağırsak ameliyatları ve kanser ameliyatları farklılık gösterebilir dolayısı ile ameliyat sonrası takip ve tedavi de farklık gösterir.

Kanser ameliyatları, kanserin lokasyonuna ve evresine göre özellik arz eder. Bazı hastalarda ameliyat öncesi kemoterapi ve radyoterapi yapılıp sonrasında ameliyata alınabilmektedir. Bir kısım hastaya ise ameliyatı takiben kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilmektedir. Bu tür vakalar multidisipliner yaklaşım gerektiren hastalıklar olduğu için cerrahlar tek başına karar vermez, toplanan bir heyet tarafından karar ortak verilir. (Toplanan heyette; genel cerrah, radyolog, onkolog, gastroenterolog, psikiyatrist, radyasyon onkolojisi uzmanı ve diyetisyen gibi uzmanlar yer alır)

İyi huylu kalın bağırsak ameliyatları da farklılık gösterir (ülseratif kolit, divertikülit v.b.) Ameliyatın yapılış şekli de çok önemlidir; laparoskopik veya açık ameliyat sonrası hastanın, hastanede kalış süresi ve diğer komplikasyonların olma olasılığı oldukça düşüktür. Ameliyat sonrası ameliyat sebebine ve yapılan ameliyata göre beslenme ve rutin takipler bir algoritmaya uygun olarak yapılmalıdır.

Düzenleme Tarihi: 15.05.2019