Kan Hastalıklarında Risk Faktörleri Nelerdir?

Kan hastalıkları çok geniş bir alanı kapsar. Risk faktörleri de her hastalık için değişik olabilir. TALASSEMİ (AKDENİZ ANEMİSİ), orak hücreli anemi gibi hastalıklar ve bazı LÖSEMİ (KAN KANSERİ) türlerinde risk faktörleri genetiktir. Hemolitik anemilerde, Aplastik anemilerde ve bazı lösemi türlerinde çevre faktörleri (çalışılan ortam, solunan veya kullanılan kimyasallar) yenilen gıdalar, radyasyon gibi nedenler risk faktörü olabilir. Hemofili ve benzeri kanama diyatezi hastalıklarında, herediter  trombofili ve trombositopeni gibi hastalıklarda da genetik risk faktörleri söz konusudur.

 

Düzenleme Tarihi: 15.05.2019