Kardiyoloji

Batıgöz Cerrahi Tıp Merkezi Kardiyoloji Polikliniği insan sağlığının en hayati unsurlarından biri olan kalp sağlığını korumak ve var olan kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek için uzman hekim ve deneyimli sağlık personeliyle hastalarına hizmet vermektedir.

Merkezimizde tıbbi muayene ve medikal teknoloji birleştirilerek, kalp sağlığını iyileştirmek, korumak ve devamlılığını sağlamak amacıyla gerekli tıbbi donanım mevcuttur.

Polikliniğimizde hipertansiyon, kolesterol, trigliserid, kalpte ritim bozukluğu gibi rahatsızlıkların teşhis ve takibi büyük bir özen ile gerçekleştirilmekte, hastalarımız gerekli tedaviler hakkında doğru bilgi ve yönlendirmelere sahip olabilmektedir.

Kardiyoloji Polikliniğimizde sunulan hizmetler;

 • Koroner Yetmezlik
 • Kalp Yetmezliği
 • Kalp Ritim ve İleti Bozuklukları
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Periferik Atar Damar Hastalıkları
 • Aort Damar Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Kardiyolojik acil işlemler 
 • Ritim Holter
 • Tansiyon Holter
 • EKO
 • Efor Testi
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi,
 • BT Anjiyografi
 • Koroner Anjiyografi

Düzenleme Tarihi: 03.10.2019