Katarakt Ameliyatında Göze Dikiş Atılır Mı?

Uygulanan ameliyatın türüne göre değişse de günümüz katarakt ameliyatı tekniklerinde genellikle dikişe gerek kalmamaktadır.