KBB S.S.S

Sinüs ameliyatları, daha önceleri burun içinden ve yüz ön bölgesinden kemik pencereler açılması sureti ile yapılmakta iken son 30 yıldır, endoskopik sistemlerin gelişmesi sayesinde endoskopik sinüs cerrahisi şeklinde yapılmaktadır.

Bu endoskopik bir teleskop ve ona bağlı bir mikro kamera sistemi ile görüntülerin büyütülmesi sayesinde son derece güvenli bir görüş sağlamaktadır.

Ameliyat için çeşitli el aletlerinin de üretilmesi ile kamera yardımıyla girilerek ve özel aletler sayesinde sinüslerin anatomik olarak drene olduğu burnun orta meatusu denilen bölgedeki polipoid kitleler ödemli mukozal yüzeyler temizlenebilmekte ve sinüs çıkışları ile sinüs içerisindeki yapılar bu şekilde açılabilmektedir. Bu operasyona fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi denilmektedir kısaca fess.

Düzenleme Tarihi: 24.05.2019

Solunum ve sindirim yolunun başlangıcında yer alan bademcik denilen lenfoid organlar ağızdan giriş yapan mikroplar için ilk savunma yeridir. Ancak bir süre sonra sık hasta olmaya bağlı bademcikler hacimce büyüyebilirler ve solunum yolunu tıkayacak şekilde engel oluşturabilirler. Ayrıca bu büyüme yemek yeme ve yutma içinde bir engel oluşturabilir. Bu durum bademciklerin alınması için bir gereklilik oluşturur. Bademcikler hastalanma esnasında büyüyebildikleri gibi bir kısmı da hacmen geriliyebilir ve küçülebilirler öyleyse hastalık sıklığına bakılarak bademcik ameliyatına karar verilir. Hastanın bu hastalığı son 1 yıl içerisinde 6 kez, son 2 yıl içerisinde yılda 5 kez, son 3 yıl içerisinde yılda 4 kez geçiriyor olması bademciklerin görevini yapmadığını düşündürür ve alınma gerekir. Bunun dışında bademcikler çevresinde apse oluşması her iki bademciğin birbirinden farklı boyutlarda olması A grubu betahemolitik streptekok taşıyıcılığı, bademcik difterisi ve bademcik lenfoması gibi durumlarda da bademciğin alınması gereklidir.

Düzenleme Tarihi: 24.05.2019

Vertigo kısaca baş dönmesi demektir. Aslında bu başlı başına bir hastalık değil hastanın hissettiği bir rahatsızlık durumu yani semptomdur fakat tanı koymak da çok kolay değildir. Çünkü baş dönmesi pek çok branşın alanına girebilen bir semptomdur. Bunlar;

Nöroloji, göz, Kbb, iç hastalıkları ya da metabolik hastalıklar olarak sıralanabilir.

Vertigo 2’ye ayrılır;

Santral sebepli vertigolar

Periferik nedenli vertigolar

Santral Sebepli Vertigolar

Daha çok denge sinirinin, beyin sapının ve denge merkezinin hastalıkları nedeni ile meydana gelir.

Periferik Vertigolar

İç, orta ve dış kulak yolu hastalıklarında meydana gelir. Bunlar;

Labirintis

Vestibüler nöronit

Meneire hastalığı

Bening paroksismal pozisyonel vertigo (bppv)

Perilanfatik fistül

Düzenleme Tarihi: 24.05.2019

Orta Kulak İltihabı çocukluk çağı hastalıkları arasında üst solunum yolları enfeksiyonlarından sonra en popüler hastalıktır. Her çocuk ortalama 7 yaşına kadar 3 kez orta kulak iltihabı geçirebilir. Sıklıkla östaki tüpü vasıtasıyla geniz bölgesinden mikropların orta kulağa ulaşması ile oluşur. Östaki tüpünde ödem olduğu zaman orta kulak havalanması da bozulacağından orta kulakta sıvı birikimi meydana gelir ve bu sıvı birikimi mikropların üremesi için uygun bir besi yeri oluşturur. Orta kulak boşluğunda oluşan bir iltihap durumu olarak tanımlanabilir.

Orta kulak iltihabına neden olan durumlar:

Uzun süren üst solunum yolu enfeksiyonları Grip Nezle Akut sinüzit Alerjik rinit Büyümüş geniz eti

Düzenleme Tarihi: 24.05.2019

Horlama, uykudayken üst solunum yollarında gelişen tıkanıklığa bağlı oluşan sestir. Bu ses soluk alma sırasındaki hava akımının yarattığı vibrasyondan kaynaklanır. Horlamada en önemli nokta "Basit Horlama" ile ''Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu' nun'' ayrımının yapılabilmesidir.

Horlama; birçok faktöre bağlı olabilen bir rahatsızlıktır. Bu faktörlerin başında burunla ilgili problemler gelir fakat burun horlamanın yüzde 10'undan sorumlu bir organdır. Burunla ilgili problemlerin dışında horlama ve uyku apnesi ile ilgili olarak; fazla kilo sorunu, küçük dil, yumuşak damak, dil kökü, çene ile boyun kemiğinin arasındaki ilişki, boyun çevresinde yağlanma, karın çevresinde yağlanma, santral sebepler (beyinle ilgili nedenler) sayılabilir. Ayrıca alkol, yorgunluk ve sırt üstü yatmak gibi faktörler de horlamaya sebep olabilir. Dolayısıyla ilk önce horlamanın sebep ya da sebeplerini bulmak sonrasında ise ona göre bir tedavi seçeneği sunmak gerekir. Bu tedavi seçenekleri kilo vermeden cerrahi işleme kadar uzanabilen geniş bir yelpazedir.

Düzenleme Tarihi: 24.05.2019

Ses teli iltihaplarının oldukça geniş bir yelpazede nedeni vardır (gribal enfeksiyonlardan, gırtlak kanserine kadar). Özellikle sigara içen kişilerde ses kısıklığı ve ses teli iltihapları 15 günü geçiyorsa mutlaka uzman hekim tarafından muayenesi gerekir.

Düzenleme Tarihi: 11.05.2019

Ses kısıklığının kalıcı olup olmaması, sebebine göre değişir. Örneğin gırtlak kanseri ise kalıcıdır ama larenjite bağlıysa geçicidir.

Düzenleme Tarihi: 11.05.2019

Fiziksel muayene olmadan bunun sebebini bilemeyiz. Eğer geçmeyen bir ağrı varsa mümkün olan en kısa zamanda uzman bir KBB doktoruna görünmekte fayda vardır.

Düzenleme Tarihi: 11.05.2019

Kulak çınlaması çok basit sebeplere bağlı olabileceği gibi (kulak kiri gibi) ciddi sebeplerde (iç kulak yolu tümörleri) olabilir. Özellikle tek taraflı kulak çınlaması varsa tetkik etmek gereklidir. Detaylı bir muayeneden sonra neden kaynaklandığı anlaşılacaktır.

Düzenleme Tarihi: 11.05.2019

Kesin geçer diyemeyiz, dil kökü ameliyatından sonra da horlama düzelmeyebilir.

Düzenleme Tarihi: 11.05.2019