KBB S.S.S

Sinüs ameliyatları, daha önceleri burun içinden ve yüz ön bölgesinden kemik pencereler açılması sureti ile yapılmakta iken son 30 yıldır, endoskopik sistemlerin gelişmesi sayesinde endoskopik sinüs cerrahisi şeklinde yapılmaktadır.

Bu endoskopik bir teleskop ve ona bağlı bir mikro kamera sistemi ile görüntülerin büyütülmesi sayesinde son derece güvenli bir görüş sağlamaktadır.

Ameliyat için çeşitli el aletlerinin de üretilmesi ile kamera yardımıyla girilerek ve özel aletler sayesinde sinüslerin anatomik olarak drene olduğu burnun orta meatusu denilen bölgedeki polipoid kitleler ödemli mukozal yüzeyler temizlenebilmekte ve sinüs çıkışları ile sinüs içerisindeki yapılar bu şekilde açılabilmektedir. Bu operasyona fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi denilmektedir kısaca fess.

Solunum ve sindirim yolunun başlangıcında yer alan bademcik denilen lenfoid organlar, ağızdan giriş yapan mikroplar için ilk savunma yeridir. Ancak bir süre sonra, sık hasta olmaya bağlı bademcikler hacimce büyüyebilirler ve solunum yolunu tıkayacak şekilde engel oluşturabilirler. Ayrıca bu büyüme yemek yeme ve yutma içinde bir engel oluşturabilir. Bu durum bademciklerin alınması için bir gereklilik oluşturur. Bademcikler hastalanma esnasında büyüyebildikleri gibi bir kısmı da hacmen geriliyebilir ve küçülebilirler öyleyse hastalık sıklığına bakılarak bademcik ameliyatına karar verilir. Hastanın bu hastalığı son 1 yıl içerisinde 6 kez, son 2 yıl içerisinde yılda 5 kez, son 3 yıl içerisinde yılda 4 kez geçiriyor olması bademciklerin görevini yapmadığını düşündürür ve alınma gerekir. Bunun dışında bademcikler çevresinde apse oluşması, her iki bademciğin birbirinden farklı boyutlarda olması, A grubu betahemolitik streptekok taşıyıcılığı, bademcik difterisi ve bademcik lenfoması gibi durumlarda da bademciğin alınması gereklidir.

Vertigo, kısaca baş dönmesi demektir. Aslında bu başlı başına bir hastalık değil, hastanın hissettiği bir rahatsızlık durumu yani semptomdur fakat tanı koymak da çok kolay değildir. Çünkü baş dönmesi pek çok branşın alanına girebilen bir semptomdur. Bunlar;

Nöroloji, göz, kulak burun boğaz ve bazen de iç hastalıkları ya da metabolik hastalıklar olarak sıralanabilir.

Vertigo 2’ye ayrılır;

Santral sebepli vertigolar

Periferik nedenli vertigolar.

Santral Sebepli Vertigolar

Daha çok denge sinirinin, beyin sapının ve denge merkezinin hastalıkları nedeni ile meydana gelir.

Periferik Vertigolar

İç, orta ve dış kulak yolu hastalıklarında meydana gelir. Bunlar;

Labirintis

Vestibüler nöronit

Meneire hastalığı

Bening paroksismal pozisyonel vertigo(bppv)

Perilanfatik fistül

Akut Otitis Media, çocukluk çağı hastalıkları arasında, üst solunum yolları enfeksiyonlarından sonra en popüler hastalıktır. Her çocuk ortalama 7 yaşına kadar 3 kez orta kulak iltihabı geçirebilir. Sıklıkla östaki tüpü vasıtasıyla geniz bölgesinden mikropların orta kulağa ulaşması sureti ile oluşur. Östaki tüpünde ödem olduğu zaman orta kulak havalanması da bozulacağından, orta kulakta sıvı birikimi meydana gelir ve bu sıvı birikimi mikropların üremesi için uygun bir besi yeri oluşturur. Orta kulak boşluğunda oluşan bir iltihap durumu olarak tanımlanabilir.

Orta kulak iltihabına neden olan durumlar:

Uzun süren üst solunum yolu enfeksiyonları,

Grip,

Nezle,

Akut sinüzit,

Alerjik rinit,

Büyümüş geniz eti .

Ayrıntılı bir kulak burun boğaz değerlendirilmesi sonrasında uyku laboratuvarında inceleme planlanır. Uyku laboratuvarı öncesi, varsa kulak burun boğaz şikâyetleri giderilmelidir.

Uyku testi neticeleri birçok parametrede incelenir ve basit horlama, hafif, orta ve ağır uyku apnesi şeklinde tanılar konulabilir.

Basit horlama ve hafif uyku apnesi, üst solunum yolunda yapılacak operasyonlarla çözülebilir. Ancak tüm bu vakalarda önemli bir etmendir ve hastaya öncelikle 3 ay içinde mevcut kilosunun %10’nu vermesi önerilir. Bu önlem basit horlama şikâyetlerini yarı yarıya azaltabilir.

Daha sonra basit horlama ve hafif uyku apnesinde yumuşak damak, bademcikler ve dil kökü operasyonları yapılabilir.

Orta ve ağır uyku apnelerinde ağız aparatları ve pozitif basınçlı oksijen cihazı kullanımı önerilir.

Ses teli iltihaplarının oldukça geniş bir yelpazede nedeni vardır(gribal enfeksiyonlardan, gırtlak kanserine kadar). Özellikle sigara içen kişilerde ses kısıklığı ve ses teli iltihapları 15 günü geçiyorsa mutlaka uzman hekim tarafından muayenesi gerekir.

Ses kısıklığının kalıcı olup olmaması, olma sebebine göre değişir. Örneğin gırtlak kanseri ise kalıcıdır ama larenjite bağlıysa geçicidir.

Fiziksel muayene olmadan bunun sebebini bilemeyiz. Eğer geçmeyen bir ağrı varsa mümkün olan en kısa zamanda uzman bir KBB doktoruna görünmekte fayda vardır.

Kulak çınlaması çok basit sebeplere bağlı olabileceği gibi(kulak kiri gibi), ciddi sebeplerde(iç kulak yolu tümörleri) olabilir. Özellikle tek taraflı kulak çınlaması varsa tetkik etmek gereklidir. Detaylı bir muayeneden sonra neden kaynaklandığı anlaşılacaktır.

Kesin geçer diyemeyiz, dil kökü ameliyatından sonra da horlama düzelmeyebilir.