Kurumsal

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

  • Tanı ve tedavi aşamalarında bilimsel anlayış ve etik değerlere saygı esas tutularak, hastalarımızın sağlıklarına en kısa zamanda kavuşmaları için tedavilerinin devamlılığı ve etkinliğini sağlamak,
  • Hizmetimizin amaçlandığı şekilde yürütülmesi için en son teknolojileri kullanılarak gerekli olan altyapı ve teknik donanımları eksiksiz olarak sağlamak,
  • Kurumsal Şartları sürekli geliştirerek hizmet sunumu ve Entegre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini iç denetimler ile gözden geçirerek sürekli iyileştirmek ve önlemler almak,
  • Risk temelli çalışmalar yaparak, sağlık, güvenlik ve çalışma alanı risklerinin belirlenmesi, en aza indirilmesi ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemleri geliştirmek ve uygulamak,
  • Çalışanlar, ziyaretçiler ve hasta ve hasta yakınları için güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamak,
  • Çalışanlarımızı Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirme ve eğitmek ve mevzuat çerçevesinde uygulamalara teşvik etmek,
  • Atıkların en aza indirilmesini, yeniden kullanıma uygun hale getirilmesini, azaltılmasını ve değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayarak ekolojik dengeyi gözetmek,
  • İlişkide olduğu tedarikçi, finansal ve özel kuruluşlar ile karşılıklı güven ortamında etkin ve şeffaf bir çalışma alanı sağlamak,
  • Hasta ve hasta yakını şikayetlerini etkili ve verimli şekilde ele alarak hasta memnuniyetini arttırmak,
  • Kurumda verilen sağlık hizmetlerinin ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler, Entegre Yönetim Sistemleri Standartları şartları ve hasta hakları ve beklentileri doğrultusunda yönetilmesi,
 
BATIGÖZ Sağlık Grubunun Entegre Yönetim Sistemi Politikası olarak belirlenmiştir.