Miyop Nedir?

Kırma kusurları içerisinde yer alan miyopi hastanın uzağı görememesi durumudur. Miyoplar yakın mesafeyi net görebilirken, uzak mesafede sıkıntı yaşarlar bunun da sebebi nesnelerden yansıyan ışıkların görme merkezinde değil de retina önünde odaklanmasıdır. Tedavisi olan bir hastalıktır.

Miyop Belirtileri Nelerdir?

En belirgin olanı uzağı görememedir. Diğerleri ise gözleri kısarak bakma, şaşılık, göz yorgunluğu ve baş ağrısını şeklinde sıralanabilir.

Miyop Sebepleri Nelerdir?

Miyop hastalığı genellikle kalıtsaldır ve 8-12 yaşları arasında ortaya çıkar. Özellikle yüksek miyopinin genetik olması yaygın görülen bir durumdur. Uzun zaman parlak ekranlara bakarak çalışmak (pc, tv, cep telefonu, tablet vs…) miyopi gelişimini hızlandırır.

Miyop Nasıl Oluşur?

Miyop gözlerde uzak cisimlerden gelen ışınlar, retinanın önünde odaklanır. Bunun sonucunda uzaktaki cisimler bulanık görülür. Cisim yaklaştıkça görüntü netleşir.

Miyop Çeşitleri Nelerdir?

Basit Miyop: En sık görülen miyop türüdür. Çevresel ve genetik etkenlerin oldukça etkili olduğu bu miyop türünde yakın mesafede dikkat gerektiren işlerle çalışmak miyobun ilerlemesini hızlandırır. Mesela kuyum tamiri, saat tamiri gibi…

Gece Miyobu: Gündüzleri örme kalitesi iyi iken nesnelerden gelen ışığın değişkenlik gösterdiği geceleri kalite oldukça düşer. Gençlerde ve yaşlılarda sıkça görülen bu miyop türünde özellikle gece araba kullanma esnasında çok dikkatli olunmalı ve geceleri araba kullanırken mutlaka özel ışık kırıcı gözlük kullanılmalıdır.

Yalancı Miyop: Gözlerin odaklanma yeteneğini sağlayan kasların anlık spazmına bağlı olarak uzağı görememe problemidir. Bunda özellikle uzun süre pc kullanımı, cep telefonu ekranına bakma etkilidir ve bu yüzden gençlerde sıklıkla görülür.

Aksiyal Miyop: Göz çapındaki artış nedeniyle meydana gelen miyoptur.

İkincil Miyop:  Çeşitli sağlık sorunlarına bağlı olarak kullanılan ilaçların mercek yapısını bozması neticesinden oluşur.

Miyop Düzelir Mi?

Miyop, gözlük ve kontakt lensin yanı sıra lazer veya göz içi mercek ameliyatı ile tedavi edilebilen, düzeltilebilen bir görme kusurudur.

Miyop Neden İlerler?

Miyopi, hastanın gelişimiyle birlikte gözün uzamasına bağlı olarak 18-20 yaşına dek artar. Ancak 20 yaşından sonra da özellikle uzun zaman parlak ekranlara bakarak çalışmak (pc, tv ya da cep telefonu, tablet vs…), okumak miyopi gelişimini hızlandırır. Miyopinin derecesi doğal seyrinde kendiliğinden azalmaz mutlaka tedavi edilmelidir.

Miyop Testi

İnternet ortamında görme yetinizi basitçe ölçmenize yarayan kimi testler mevcuttur fakat bu kadar yaygın ve ciddi bir rahatsızlıkta tanının konulması ve tedavinin bir an önce başlaması için uzman hekim muayenesi önerilir. Tanı esnasında gerekirse optik sinir ve retinanın yakın bir şekilde incelenmesi için göz damlasıyla gözbebekleri genişletilerek de bakılır.

Miyop Dereceleri

Miyop dereceleri yıllarla birlikte göz rahatsızlığının ilerlemesiyle değişiklik gösterecektir. Düzenli göz kontrolünün aksatılması ya da gözlük kullanmayı bırakmak gibi durumlar miyop derecelerinin değişmesine neden olmaktadır. Derecelerde görülen değişimleri takip etmek için yılda 2 ya da 3 kez göz doktoruna muayene olmak gerekmektedir. 

– Düşük miyop: -3.00 ve daha az dereceli kusurlardır.

– Orta miyop: -3.50 ile -6.00 arasındaki kusurlardır. Bu durumda renk dağılım semptomları ya da glokom meydana gelebilir.

– Yüksek miyop: -6,00 ve üzeri kusurları içerir. Bu miyoplarda görüş alanında gölge benzeri şekiller, yüzen cisimler görülebilir.

Miyop Tedavisi

Tüm görme kusurlarında olduğu gibi ilk tedavi seçeneğimiz gözlüktür. Yapılan detaylı bir muayyenin ardından gözdeki miyop derecesi belirlenir ve reçeteli gözlük yazılır. Bu gözlüklerde, göze gelen ışınların yayılmasını sağlayıp, retinada görüntünün net bir şekilde düşmesini sağlayan, kalın kenarlı, iç bükey (konkav) mercekler kullanılır. Gözlük kullanmakla ilgili sıkıntısı olan hastalara ise yine aynı özellikte dereceli kontakt lens önerilir. Ancak lens kullanımı ciddi bir dikkat ve hijyen gerektirmektedir ve hastalar daimi olarak kullanamayabilir o durumda da 18 yaşın üzerindeki hastalarda refraktif cerrahi (ameliyat) yani korneada lazer cerrahisi uygulanabilir.

Lazerle Miyop Tedavisi Yapılabilir Mi?

Miyop, hipermetrop ve astigmatın tedavisinde kullanılan ve refraktif cerrahide bütün dünyada uygulanan en yaygın yöntem LAZER teknolojisidir.

Birkaç tip lazer ameliyatı yapılmaktadır.

Lasik dediğimiz, kapak (flep) yaratarak yapılan ameliyatlar, PRK Lasek tipi yüzeyel yapılan ameliyatlar ve ReLEx SMILE lazer dediğimiz 3. kuşak lazer refraksiyon cerrahisidir.

Miyop Damla Tedavisi - Atropine

Miyop tedavilerinden biri de damla (Atropine) tedavisidir. Damlanın çocuk hastalarda, miyopi ilerleme oranını yavaşlattığı gözlemlenmiştir. Fakat damlanın bazı yan etkilerinin görülmesi üzerine bu tedaviye bir süre ara verilmiştir. Ancak sonrasında yapılan deneylerle hastalara verilen oran düşürüldüğünde bile aynı etkiyi sağladığı görülünce yan etkileri de aynı oranla azaldığından tedavi tekrar gündeme alınmıştır.

Miyop Ameliyatı

Miyop, hipermetrop ve astigmatın tedavisinde kullanılan ve refraktif cerrahide bütün dünyada uygulanan en yaygın yöntem LAZER teknolojisidir.

Birkaç tip lazer ameliyatı yapılmaktadır.

Lasik dediğimiz yöntemde, kapak (flep) yaratarak yapılan ameliyattır. Bu ameliyatta dokuya ulaşmak için kornea üzerinde lazerle bir kapak yaratılır, dokuya ulaşıp işlem gerçekleştikten sonra kapak kapatılır. Bu işlem sonrası hasta iyi görmeye başlar. Ağrı, yanma ve batma gibi şikâyetler ya hiç olmaz ya da kısa süreli olarak gözlemlenebilir.

Bir diğeri ise PRK Lasek tipi yüzeyel yapılan ameliyattır. Bu ameliyatta korneada herhangi bir kesi yapılmaz. Yalnız korneanın en üstündeki doku sıyrılarak korneaya direkt lazer uygulanır. Operasyon sonrası kornea yüzeyini korumak için birkaç gün kontakt lens takılmaktadır. İşlem sonrası net görüş, 3-4 haftayı bulabilmektedir. Lazer sonrası birkaç gün ağrı, batma, sulanma ve görmede bulanıklık gibi şikâyetler gözlemlenebilmektedir.

En son geliştirilen lazer teknolojisi ise ReLEx SMILE refraksiyon cerrahisidir. Lasik’ de lazer uygulayabilmek için büyük bir kesi yapılırken, bu kesi yeni teknikte 2 mm’ye kadar düşmektedir.

SMILE‘da, korneada küçük, lens şeklinde bir doku (lentikül) oluşturmak için femtosaniye lazer kullanır ve daha sonra aynı keşiden lentikülü çıkarır. İşlem tamamlandığında, miyopi düzeltilerek kornea şekli değiştirilmiş olur. Kornea dikişsiz olduğundan birkaç günde iyileşir ve net görüş çok hızlı gerçekleşir. Bu sebeple iyileşme çok hızlıdır ve göz kuruluğu, ağrı, batma gibi şikâyetler yaşanmaz.

Kornea ve lens üzerinde yapılan girişimlerle görme kusurunun kalıcı tedavisi sağlanır.

Miyop Ameliyatı Fiyatları

Hasta ile fiziksel muayene yapılmadan web sitesi üzerinden fiyat verilmesi uygun olmayabilir. Öncelikle uzman bir hekime muayene olmanızı tavsiye ederiz. Web sitemiz üzerinden fiyat vermememizin bir diğer sebebi de yasalar gereği diğer ameliyatlarda olduğu gibi ücret bilgisi verilmesinin yasak olmasıdır.

Düzenleme Tarihi: 13.06.2019