Neuro Oftalmologie

Wat is Neuro Oftalmologie / Oogheelkunde?

Het is een tak van de wetenschap die zich bezighoudt met veel voorkomende ziektes van het oog en het zenuwstelsel. Om een voorwerp te kunnen zien, dient het beeld eerst door het oog en daarna door het visueel centrum aan de achterkant van de hersenen te worden waargenomen. Van de optische zenuw / oogzenuw, tot aan de visuele cortex in de hersenen waar beelden worden waargenomen, en de ziektes van de hersenschors / cortex, zijn allemaal het onderwerp van Neuro Oftalmologie. Het houdt zich tevens bezig met het harmonieus bewegen van de beide ogen. Hoofdpijn die door oogziektes wordt veroorzaakt en differentiële diagnose behoren tot de Neuro Oftalmologie. Het beoordeelt aandoeningen zoals een afhangend oog, tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen, dubbelziendheid en verschil in de grootte van de pupillen.   

Wat zijn de problemen die binnen de Neuro Oftalmologie kunnen worden beeordeeld?

Verschil in de grootte van de pupillen

Oculaire klachten gerelateerd aan Multiple Sclerose (MS)

Oculaire klachten gerelateerd aan Myasthenia Gravis (MG)

Problemen met het zien van kleuren

Een gebied / veld dat niet kan worden gezien in het visuele veld

Dubbelziendheid

Oculaire klachten gerelateerd aan de schildklier

Plotselinge gezichtsverlies

Langzaam verlies van het gezichtsvermogen

Tijdelijk verlies van het gezichtvermogen

Migraine en oogpijn

Oculaire klachten gerelateerd aan verlammingen

Gezichtsverlamming en gezichtssamentrekkingen

Wat zijn de symptomen en belangrijke oorzaken?

Tijjdelijk verlies van het gezichtsvermogen kan kortdurig optreden waarbij de patiënt met één oog of beide ogen niet kan zien. Het kan een symptoom ervan zijn dat een ader die naar de ogen of naar het visueel centrum van de hersenen leidt tijdelijk is verstopt. Dit dient onmiddellijk te worden beoordeeld. Dit kan te wijten zijn aan hartklepproblemen bij jonge mensen, en problemen met de halsslagader / hartvaten bij oudere mensen. Wanneer het niet wordt behandeld kan het ertoe leiden dat de aders / vaten volledig verstopt worden en kan er een blijvend gezichtsverlies optreden.  

Een plotseling verlies van het gezichtsvermogen: Dit is een medische noodsituatie en kan een teken zijn dat één van de aders die naar het oog of het visueel centrum van de hersenen is vernauwd of verstopt. De oogarts zou het binnen een paar uur moeten onderzoeken. Soms komt dit niet door vaatziektes maar door ziektes die geleidingsstoornissen in de zenuwen veroorzaken.

Langzaam voorschrijdend gezichtsverlies wegens cataract, glaucoom,                  gele vlekziekte. (Intraoculaire aandoeningen.) Heel zelden kan het liggen aan een levensgevaarlijke reden waarbij in de hersenen druk op de oogzenuw wordt uitgeoefend.

Dubbelziendheid: Wanneer er problemen zijn met de zenuwen die de oogspieren laten bewegen, of een onevenwichtigheid met de oogspieren zelf, kunnen de ogen niet paralel aan elkaar zijn. Indien beide ogen verschillende signalen naar de hersenen stuurt zal dubbelziendheid optreden. In dit geval dient de patiënt zo spoeding mogelijk door een oogarts te worden onderzocht en de redenen te worden achterhaald. Indien de problemen met de zenuwen met de hersenen gerelateerd zijn, dienen de neurologische aandoeningen te worden onderzocht en te worden genezen. Indien het gerelateerd is met aders / vaten, dienen de hersenen en het hart te worden onderzocht en te worden genezen. Indien er sprake is van een spierziekte die de andere spieren in het lichaam beïnvloedt dient de planning met een neuroloog, indien er een problem met de oogspieren is opgetreden wat te wijten is aan hormonale ziektes, dan dient de planning met een endocriene arts te geschieden.

Het openvallen of afhangen van een ooglid: Indien de spieren die de ogen laten bewegen niet goed functioneren wegens problemen met de oogzenuwen of de spieren zelf, kan één ooglid of beide oogleden openvallen of afhangen. Een ooglid valt meer open in geval van een schildkliervergroting en een ooglid kan afhangen als gevolg van spierziektes en uitzetting van de vaten in de hersenen. Uitzetting van de vaten in de hersenen is levensbedreigend. Indien één van de oogleden afhangt en de pupil groter wordt dient de patiënt zo spoedig mogelijk een oogarts te raadplegen.

Ongelijkheid tussen de pupillen. Het is eigenlijk wel natuurlijk dat er een verschil is tussen de grootte van de pupillen. Maar indien dit verschil groot is, in een verlicht en donkere omgeving dit verschil groter wordt, kan dit naar een belangrijjk probleem met de vaten in de hersenen of een belangrijke longziekte wijzen. Spoedige raadpleging van een arts kan een leven redden.                 

Ongelukken en taruma’s: De ooglidspieren of zenuwen (de spieren en de oogzenuw zelf) kunnen worden beschadigd. Letsel en beschadigingen die de patiënt vroegtijdig kan merken, kunnen door middel van het oogartsonderzoek en vroegtijdige diagnose worden genezen.