Nöroloji S.S.S

Nöroloji S.S.S

Hemen hemen her yaşta ve cinsiyette, yılın her mevsiminde ortaya çıkabilmektedir. Normal popülasyona oranla, diyabetiklerde ve hipertansiyonlularda görülme sıklığı daha fazladır. Soğuk havaların bu hastalığı tetiklediği düşünülür. Hatta şoför olan kişilerde, genelde rüzgar alan sol cam tarafında daha çok ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden halk arasında şoför hastalığı olarak da anılmaktadır. Ancak bu konuda kesin bilimsel kanıtlar saptanmamıştır.

Bazı hastalar felç öncesi günlerde sıklıkla aynı taraf kulak ve çevresinde ağrıdan bahsederler. Kişi sabah uyandığında yüzünün sağlam tarafa kaymış olduğunu fark eder. Genellikle yüz felcinin tamamlanması yani felcin yerleşmesi 48 saate kadar uzayabilir. Bu 48 ile 72 saat arasında değişim gösterebilir. Ender olarak bazı hastalarda maksimum seviyeye ulaşması bir haftayı bulabilir.

Tam yerleşmiş bir yüz felcinde; kaş kalkmaz-çatılamaz, göz kapanmaz ya da aralık kalır, ağzını sıkamaz ve ağız sağlam tarafa kaymıştır. Bu tablo kişinin günlük yaşamına; göz yaşarması, dizartri, ağız kenarından yiyecek kaçırma şeklinde yansır. Hemen her zaman tek taraflı olan Bell felci (yüz felci), iki taraflı ortaya çıktığı takdirde, mutlaka arada belli bir zaman vardır. Birbirine yakın zamanda ortaya çıkan iki yanlı periferik yüz felçlerinde altta yatan diğer nedenlerin aranması gerekir. Tanı klinik ve gerekirse elektrofizyolojik olarak konulur. Olguların %80-85 inde, haftalar içinde, en fazla bir ya da ikinci ayda düzelme görülür. Tat duyusunun düzelmesi, hiperakuzinin gerilemesi ya da ilk iki hafta içinde hastanın kaşını oynatabiliyor, gözünü kapatabiliyor olması iyileşme belirtileridir. O nedenle Bell felci tanısı alan bir hasta, ilk on gün içinde günaşırı, daha sonra haftada bir kontrole çağırılmalıdır. İyileşme seyrine bakmak için klinik muayenenin yanı sıra EMG incelemesi de gerekebilir.

Düzenleme Tarihi: 12.06.2019