Onze Human Resources Beleid

Het Human Resource Beleid van Batıgöz Sağlık Grubu (Batıgöz Health Group):

Batıgöz Health Group – Human Resources Beleid:

Om een gezondheidsinstelling te zijn die de capaciteit van haar leidende positie in de gezondheidssector steeds verhoogt, waarde hecht aan haar medewerkers / personeel, open is voor veranderingen, een pionier is op haar eigen gebied, haar bronnen en middelen efficiënt gebruikt, gevoelig is voor het milieu, de gezondheid en veiligheid op het werk, de kwaliteitsstandaarden en normen naleeft, haar eigen technologie voortdurend verbetert, kracht vindt in de creativiteit van haar medewerkers / personeel, de menselijkse bronnen op een efficiënte manier gebruikt en klantgericht is. Het doel van het Batıgöz Health Group Human Resources Beleid is de planning, benoeming, tewerstelling, ontwikkeling, planning / toepassing voor opleidingsbehoeftes, de bepaling / vaststelling van de competenties, prestatiebeheer, loopbaanplanningsactiviteiten in overeenstemming met de wetenschappelijke methodes van de Human Resources die ervoor zal zorgen dat de werkzaamheden in onze gezondheidsinstelling effectief en efficiënt kunnen worden verwezenlijkt.

De basisprincipes van ons Personeelsbeleied / Human Resources Beleid:

  • De bepaling / vaststelling van de kwaliteiten van de human resources, het kiezen en de tewerkstelling daarvan, die de activiteiten van onze gezondheidsinstelling op een effectieve en efficiënte manier zal verwezenlijken

  • Het identificeren, implementeren en evalueren van de resultaten van trainingsprogramma's gericht op het verkrijgen van de kennis, vaardigheden en gedragingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat ons personeel succesvoller is in de bedrijfsomgeving zodat zij niet achter raken wat betreft de ontwikkelingen en veranderingen in de kwaliteit van hun werk.

  • De ontwikkeling van een prestatiebeheersysteem welke het personeel in staat stelt om de resultaten van hun eigen werk en output te zien en om de resultaten van hun individueel succes te evalueren.

  • Het opzetten en implementeren van een carrièrebeheersysteem dat voortdurend zal zorgen voor de verbetering van het personeel binnen de organisatie, zal voorbereiden op de verantwoordelijkheden buiten zijn positie, maar tevens er ook voor zal zorgen dat werknemers op alle niveaus die bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen, op de meest effectieve manier worden geëvalueerd.

  • Het verzamelen van informatie over de reikwijdte van de werkzaamheden binnen onze gezondheidsinstelling, de human resources behoeftes, de arbeidsomstandigheden, en voor de evaluatie van deze informatie analyses voor te bereiden en conform de veranderende omstandigheden verschillende taakomschrijvingen te maken.

  • Het zorgen voor de nodige arbeidsomstandigheden die passend zijn voor de kwaliteit van de service die wordt aangeboden en de ontwikkeling van systemen die succes en creativiteit bevorderen. Het stimuleren van het potentieel van mensen om nuttig werk uit te voeren, ervoor te zorgen dat zij bedenkend en bevragend aan de slag gaan, het passend maken van hun kennis en ervaring ten behoeve van onze organisatie en onze medewerkers – personeel, creatieve ideeën te belonen om op deze manier ervoor te zorgen dat al onze medewerkers en personeel met hun creatieve en innovatieve zelfideeën kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze gezondheidsinstelling zodat deze op de meest effectieve manier in de praktijk kunnen worden gezet.

  • Door middel van enquêtes de mening van ons personeel te raadplegen waarmede de toepassingen een bepaalde richting kunnen worden gegeven.

  • De tegemoetkoming van de sociale en culturele behoeftes van ons personeel om op deze manier voor een organisatiecultuur en organisatiebewustzijn te zorgen.

  • Een duurzaamheidsbenadering bij ons personeel te vormen waarbij de hedendaagse behoeftes tegemoet kunnen worden gekomen maar de bronnen van de toekomstige generaties niet worden verminderd. In plaats van alleen te focusen op korte termijn oplossingen tijdens de planning van strategieën, het bewustzijn te vergroten waarbij ecologische en sociaal-economische dimensies kunnen worden geëvauleerd om op lange termijn meer toegevoegde waarde te creëren.

  • Arbeids gezondheid en Arbeidsveiligheid. Ons te focusen op arbeidgezondheid arbeidsveiligheid, de bescherming van onze natuurlijke omgeving, respect te hebben voor het milieu, het ontwikkelen van systemen om arbeidsongevallen te voorkomen, in onze projecten arbeidsgezondheid, arbeidsveiligheid en het milieu op de eerste plaats te zetten, tijdens onze toepassing transparant te zijn tegenover onze belanghebbenden. Om de gezondheid en veiligheid van onze activiteiten te waarborgen en onze natuurlijke omgeving te beschermen, om respect te tonen voor mens en milieu, om systemen te ontwikkelen om arbeidsongevallen te voorkomen, om de Arbo- en Leefmilieufactoren in onze projecten te betrekken, om te kunnen ingrijpen in noodsituaties, om transparant te zijn voor onze belanghebbenden in onze werkwijzen.