Oog Ultrasonografie / Echografie

Tijdens een oogonderzoek worden, (in de gevallen waarbij een beeldvorming en visualisatie door middel van normaal onderzoeksapparatuur niet mogelijk schijnt), om het achterliggend segment van het oog te kunnen visualiseren, gebruik gemaakt van ultrasonische geluidsgolven. Voor een ieder van de twee verschillende situaties bestaat er een behoefte voor ultrasonische beeldvorming / visualisering.  Tegelijkertijd wordt er door middel van ultrasonografie / echografie een meting verwezenlijkt hetgeen wij dus gewoon biografie noemen, waarbij de geschiktheid en de passendheid van de intraoculaire ooglens wordt vastgesteld. Daarnaast wordt er ook door middel van een B–Scan vastgesteld of er over bloedingen – vreemde objecten / voorwerpen – een tumor of een retina–  / netvliesloslating in de ogen kan worden gesproken.