Ortopedi S.S.S

Ortopedi S.S.S

Hallugs valgus: Baş parmakta eğrilik

Pes planus: Düz taban

Pes cavus: Çukur taban

Pev: İçe dönüklük

Halluks valgus yani baş parmakta eğrilik dışındaki hastalıklar çoğunlukla ameliyat dışı yöntemlerle tedavi edilir.

Şok dalga tedavisi olarak bilinir. Makinada oluşturulan dalgaların, çelik başlık yardımıyla hastalıklı bölgeye ulaştırılması işlemidir.

20 yaş üstü her bireyde görülebilir.

Çoğunlukla aşırı zorlamalar sonucu olmakla birlikte impegement (sıkışma)sendromunda parsiyel yada total kas yırtıklarında görülür.

Çocuklarda en sık görülen problem, pes planus yani düz taban rahatsızlığıdır.

Öncelikle detaylı bir muayene ile kas ağrılarının sebebi tespit edilir daha sonra bu sebebe göre tedaviye karar verilir.

Bel fıtığında özellikle radikilopati durumlarında yani sinir baskısının olduğu bacakta uyuşmanın geçmediği kronik durumlarda gereklidir.

Eğer fıtık ileri seviyede ise baş ağrısı yapar.

İnce ve orta sertlikte olmalıdır. Yüksek yastıktan kaçınılmalıdır.