Presbiyopi Nedir?

Presbiyopi göz merceğin, uyum aracılığıyla gözün odağını değiştirme yeteneğini kaybetmesidir. Bu süreçte göz kasları, merceğin şeklini değiştirirler. Presbiyopi, kırklı yaşların ilk yıllarında başlar ve sonuçta herkes etkilenir.

Presviyopideki esas sıkıntı, hipermetropinin aynısıdır. Yakındaki nesnelerden gelen ışık ışınlarının odak noktası, retinanın arka tarafında kalır ve odak dışındadır. Hipermetropide, bunun böyle olmasının sebebi, göz küresinin normalden kısa olmasıdır. Presbiyopide durumun böyle olmasının sebebi, yaşlı merceğin daha sert hale gelmesi ve esnekliğinin azalmasıdır. Bu da, odak noktasının retinanın önüne gelmesini sağlayan, uyumun gerçekleşmesi için gerekli ışınların daha keskin bükülmesini zorlaştırır ya da olanaksız kılar.

Presbiyopi Belirtileri Nelerdir?

Presbiyopinin ilk belirtisi, okurken nesneleri uzaklaştırma ihtiyacıdır. Presbiyopi hastaları cisimleri 50 cm. den daha yakına getirdiklerinde görmekte zorlanmaktadır. Bu nedenle cisimleri uzaklaştırarak görebilirler. İlerleyen zamanlarda bu bulanık görme daha da artar ve alın ve şakak bölgesinde ağrılar oluşur. Gözün yakın nesnelere odaklanmakta zorluk çekmesi zamanla başka sorunları doğurur. Okuduktan sonra, geçici olarak, uzaktaki nesneleri net olarak görmek de zorlaşabilir çünkü uzaktaki nesneler de odaklanabilmek için uyum gerektirir.

Presbiyopinin giderek ilerlemesi sebebiyle, 60'lı yaşların sonuna kadar reçeteler sıklıkla değişir. Bu yaşlara gelindiğinde ise presbiyopi durağanlaşır. 60-65 yaştan itibaren, merceğin esnekliğini kaybetmesi sebebiyle, gözün odaklama yeteneği fiilen durur. Bu aşamada, yakını görmek tamamen gözlüklere bağımlı hale gelir. Bununla beraber, miyop olan kişiler yakına bakarken uzak gözlüklerini çıkartır ve yakın işlerini yaparken daha rahat görebilirler.

Presbiyopi Nasıl Tedavi Edilir?

Dünyada bu konuyla ilgili uygulanan birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Her tedavi yönteminin kendisine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Şu an Presbiyopi tedavisi için tüm dünyada en güvenilir yöntem olarak kabul edilen göz içi multifokal mercek operasyonları ve PRESBYOND Lazer tedavileri merkezlerimizde başarı ile uygulanmaktadır. Yaşlanan gözde yakına bakmada uyum sorunu yaklaşık 45 yaşlarında başlar.

PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı yöntemi kullanılarak bu uyum sorununu refraktif cerrahi yaklaşımı ile gidererek uzak, orta ve yakın mesafelerde iyi bir görme sağlanabilir. Son derece hassas girişim imkânı tanıyan korneal refraktif cerrahiden faydalanılarak görme alanı derinliği ve görme keskinliği sağlanır. Gözde doğal olarak bulunan sferik aberrasyon kullanılarak kişiye özel lazer girişiminin kapsamı birçok açıdan konvansiyonel monovizyon lazer yöntemine göre daha çok insanı kapsayacak şekilde genişlemektedir.

Presbyond Tedavisi Nasıl Uygulanır?

PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı tedavisinden Miyop, Hipermetrop, Astigmatlı ve hatta sadece yakın gözlük ihtiyacı olan presbiyopik hastalar gibi geniş bir hasta yelpazesi faydalanabilmektedir. Presbiyopik hastalar için fizyolojik olarak en iyi hale getirilmiş, göz tedavisinde erişilen mükemmellikteki bir sonraki adım olarak ortaya çıkan PRESBYOND Lazer yönteminde, konvansiyonel monovizyonda olduğu gibi dominant göz uzakta neredeyse sıfır numara yapılırken dominant olmayan göz yakın görme için -1.5D kadar hafif miyopik bırakılır. Bu mikro monovizyon stratejisi, korneadaki tüm optik bölgede devamlı bir kırıcılık yaratarak alan derinliğini arttıracak bir yöntemle desteklenir.

PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı gözün işlevsel yaşı ve ameliyat öncesi sferik aberrasyonlarını göz önünde bulunduran, kesinlikle kişiye özel bir tedavidir. Bunun sonucunda her hasta için oluşturulan yakın ve uzak görmedeki iki görüntü kişiye özel bir şekilde birleştirilir; buna da “Uyum Alanı” adı verilir. Uyum Alanı, beynin her iki gözden gelen görüntüleri birleştirmesini kolaylaştırır. Bu eski yöntemlere göre önemli bir avantajdır. Mükemmel yakın ve uzak görmenin yanında, PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı olan hastalar orta mesafede çok iyi görme keskinliği ve kontrast duyarlılığı yaşarlar. Çok hızlı uyum sağlarlar ve çoğu artık gözlük takmak zorunda kalmaz.

Presbyond Lazerle Uyum Alanının Faydaları

• Kişiye Özgü: PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı ile refraktif cerrahiden önce, kişinin kendisine özel, gözünde bulunan “wavefront verileri” dikkate alınarak girişim gerçekleştirilir. Ayrıca arttırılmış alan derinliği nedeniyle her göz için kişiye özel uygulama içerir. PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı presbiyopik hastaları tedavi eden gerçek bir kişiye özgü yaklaşımdır.

• Tüm mesafeler: PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı ile hemen hemen hiç ödün vermeden yakın, orta ve uzak mesafelerde net bir görme hedeflenmektedir.

• Hemen: PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı tekniğini diğerlerinden ayıran hususlardan biri de hastanın görsel olarak pozitif etkiyi hemen algılamasıdır. Birçok kişi aynı gün okumaya başlayabilir.

• Üstün Görme Keskinliği: Her birey için özelleştirilmiş tedavi yapıldığından PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı yakın ve uzak görmede mükemmel görme keskinliği sağlar. Konvansiyonel monovizyon yöntemlerinin aksine, PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı aynı zamanda Uyum Alanı içerisinde orta mesafede iyi bir iki gözle görme imkânı sunar. Klinik çalışmalar işlevsel iki gözle görmenin korunduğunu ve kontrast duyarlılığında neredeyse hiç kayıp olmadığını göstermektedir.

Presbyond Kimlere Uygulanabilir?

PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı, uzak gözlüğü takmayan ve astigmatizması olan (2.0 D silindire kadar) presbiyopik hastalar da dâhil -8.0 D ile +2.0 D arası gözlük kusuru olanları tedavi etmede etkin ve ispatlanmış bir yöntemdir.

PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı ile tedavinin önemli bir avantajı konvansiyonel monovizyona göre daha fazla hasta tarafından kabul görmesidir. PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı presbiyopi ile ilişkili bozuklukları %97’ye kadar tedavi etmede etkinken, konvansiyonel monovizyonda bu rakam %59-67’de kalmaktadır. Uzakta gözlük ihtiyacı olmayan ve astigmatizması olan hastalar bile tedavi edilebilmektedir. Karşılaştırılabilir herhangi bir yöntemden çok daha fazla başarı potansiyeline sahiptir.

Düzenleme Tarihi: 13.06.2019