Radyolojinin kullandığı hangi tetkikler, hangi hastalık ve bölümler ile ilişkilidir ve İş birliği gerektirir?

Radyolojik tetkikler X ışının kullanıldığı direkt grafi, mide – ince barsak – kolon grafileri, ilaçlı böbrek filmi, HSG ve BT. Tüm dahili ve cerrahi branşlar ile ortopedi, üroloji ve kadın doğum ile ilişkilidir.

Ses dalgasının kullanıldığı sonografi ve doppler ultrasonografi ve gebelik dahil tüm branşları ilgilendiren hastalıklarda kullanılır.

Manyetik alan oluşturularak elde olunan MRG nöroloji, beyin cerrahisi, ortopedi başta olmak üzere tüm branşları ilgilendiren hastalıkların tanısında kullanılır.

En önemli iş birliği koşulu radyolojik tetkik öncesinde hasta ile ilgili hekimin ön tanısı ve kullanılacak radyolojik yönteme göre hasta hazırlığıdır.