ReLEx SMILE Lazer Uygulamasının Avantajları

LASİK yönteminin aksine Korneada flep oluşturmak gerekmez. LASİK yönteminde flep oluşturmak için 20 mm kesi yapılırken SMILE yönteminde sadece 2 mm inzisyon yapılır ve böylece büyük bir kesi oluşturulmadığı için flep dokusuna ait komplikasyonlar beklenmez. Ameliyat hemen sonrasında flep katlanma ve yerine oturmama gibi komplikasyonlar da beklenmez. Uzun dönemde de göz üzerine olabilecek herhangi bir travmada kapakçığın yerinden oynaması riski kaldırılmış olur. Korneal inzisyon sadece 2mm olduğundan, korneal duyu siniri çok daha az etkilenir ve his kaybına bağlı ortaya çıkan göz kuruluğunu minimal seviyelere iner. Flep dokusu oluşmadığından daha yüksek göz derecelerine sahip olan hastalara da artık ReLEx SMILE uygulayabilmekteyiz. ReLEx SMILE yüksek görme kusurlarında kullanılabildiği için (miyopta 10, astigmatta 5 dereceye uygulanabilir) yüksek bir görme kalitesi sağlar.

Düzenleme Tarihi: 24.05.2019