Retinale rupturen van het netvlies en netvlies detachement (netvlies-loslating)

retina dekolmanı

De retina (het netvlies), is in contact met het glasvocht / gelei / vitreus, die de binnenkant van het oog opvult. Binnen een gezond oog zal het glasvocht / gelei / vitreus strak en homogeen zijn, de retina (het netvlies) ondersteunen, en de retina (het netvlies) naar de buitenste (choroïde en sclera) lagen van het oog toedrukken. Deze viscose en homogene structuur van het glasvocht / gelei / vitreus kan in sommige gevallen verslechteren. Ziektes en aandoeningen zoals hoge bijziendheid, oogtrauma’s en intra-oculaire ontstekingen vergemakkelijken de doorgang van het glasvocht / gelei / vitreus naar een vloeibare vorm. Deze doorgang naar een vloeibare vorm, zal de aanleiding zijn dat het glasvocht / gelei / vitreus zijn ondersteunende eigenschap verliest. Omdat het aan de retina (het netvlies) is geplakt, zal het beginnen los te komen van het oppervlak (waaraan het is bevestigd aan de retina (het netvlies.) Tijdens het loskomen zal het aan de retina (het netvlies) trekken waardoor er retinale rupturen optreden. De penetratie van het vloeibare glasvocht / gelei / vitreus, veroorzaakt het loskomen van de retina (het netvlies.)

Waarom is is het loskomen van het netvlies een dringend geval en zo gevaarlijk?  

Het loskomen van het netvlies is een aandoening kan zelfs tot blindheid evalueren. De ruptuur van het netvlies waaraan het gehecht is, zal leiden tot een verslechtering van de voeding en de dood van de cellen. Wanneer deze netvliesloslating naar de macula voorschrijdt, zal dit leiden tot verlies van centrale zicht. Zelfs indien het het netvlies met succes op zijn plaats wordt gehecht, zal het verlies van tijd het onmogelijk maken om de verloren cellen te vernieuwen. In een dergelijk geval zal het terugwinnen van de oorspronkelijke zichtcapaciteit zelf door middel van een succesvolle operatie onmogelijk worden. Een vroegtijdige diagnose en een vroegtijdige chirurgische ingreep is heel erg belangrijk.

Gevallen waarbij een behandeling is vereist bij patiënten met retinale degeneratie

Indien bij het andere oog sprake is van een retinale loslating van het netvlies

Indien bij andere familieleden in het verleden een retinale loslating van het netvlies werd geconstateerd

Indien er ook sprake is van andere ziektes en aandoeningen met een risico op retinale loslating van het netvlies

Indien er in het retinaal verdund gebied sprake is van een ruptuur / scheur

Indien er een oogoperatie / oogchirurgie wordt gepland

Indien de patiënt een beroep uitoefent waarbij er sprake is van een verhoogd risico voor oog- en hoofdtrauma’s

Wat is netvliesloslating?

Netvliesloslating is een oogprobleem dat ieder jaar voorkomt bij 1 op de 10.000 personen en het gezichtsvermogen ernstig bedreigt. Het is mogelijk dat deze aandoening op elk leeftijd voorkomt. Echter wordt het vaker geconstateerd bij patiënten in de middelbare leeftijd en ouder. Indien deze aandoening niet onmiddelijk wordt genezen, kan het zelfs leiden tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het gezichtscapaciteit. Netvliesloslating is de scheiding van de laag pigmentepitheel onder de retinale zenuwlaag. Vaak onstaat dit probleem vanwege de rupturen / scheuren en gaten die in het netvlies optreden, en omdat er vloeistof tussen deze twee lagen stroomt. Het komt het meest voor bij patiënten met een hoge graad van bijziendheid. De netvlieslaag zal worden gespannen wanneer de anterieure en de posterieure diameter van het oog toeneemt. Wanneer deze spanning toeneemt, zal de netvlieslaag dunner worden en gaan verslechteren. Bij sommige familiale of degeneratieve ziekts en infecties kan het mogelijk zijn dat verdunning en verslechtering rond het oognetvlies optreden. Tegelijkertijd zal wegens dezelfde redenen het glasvocht / gelei van het glasachtig lichaam / vitreus zijn homogeniteit gaan verliezen. De geleiconsistentie zal gaan beginnen te veranderen en zal geleidelijk gaan beginnen zich van het netvlies te scheiden. Deze scheiding van het netvlies wordt ook wel de loslating van het glasachtig lichaam of corpus vitreum genoemd. In de tussentijd zal het corpus vitreum weefsel door de patiënt als vilegende kleine vliegjes of een mistgordijn worden waargenomen terwijl het door de visuele as in het oog passeert.            

Retinale loslating van het netvlies – De oorzaken en de symptomen

Retinale loslating van het netvlies de betekent scheiding van de laag pigmentepitheel onder de retinale zenuwlaag. Het onstaat vaak vanwege de breuken en / of gaten in het netvlies wen vanwege de lekkage van vloeistof tussen deze twee lagen. Het komt meestal voor bij patiënten met een hoge graad van bijziendheid. . De netvlieslaag zal worden gespannen wanneer de anterieure en de posterieure diameter van het oog toeneemt.  Wanneer deze spanning toeneemt, zal de netvlieslaag dunner worden en gaan verslechteren. Bij sommige familiale of degeneratieve ziekts en infecties kan het mogelijk zijn dat verdunning en verslechtering rond het oognetvlies optreden. In de aanwezigheid van verdunde, vervormde gebieden rond het netvlies, zal het glasachtig lichaam (oftewel corpus vitreum) zich van de retina (het netvlies) gaan scheiden, en zal het mogelijk zijn dat er retinale recessies / inkrimpingen optreden. Deze inkrimpingen kunnen zich heel erg zeldzaam ook wel bij gezonde patiënten ontwikkelen. Het is mogelijk dat deze recessies / inkrimpingen bij patienten als ’’lichtflitsen’’ worden waargenomen. Deze ’’lichtflitsen’’ kunnen soms heel kortdurig wezen, maar soms ook dagenlang voortduren. Sommige patiënten kunnen het zelf helemaal niet voelen en waarnemen.

De recessies / inkrimpingen welke als een gevolg van de recessies / inkrimpingen van de vitreus / glasachtig lichaam of corpus vitreum optreden, kunnen rupturen / scheuren en de vorming van gaten in de vervormde en verdunde retinawand veroorzaken. Deze toestand wordt door patiënten waargenomen alsof er roet voor hun ogen regent. Indien er een ruptuur / scheur in het netvlies is ontstaan, dan zal deze vloeistof in de vitreus / glazig lichaam of corpus vitreum door deze rupturen heengaan en de zenuwlaag van het netvlies scheiden van de pigmentlaag waaraan het gehecht is. Dit verschijnsel wordt ook wel netvliesloslating genoemd.                Het netvliesgebied dat zich scheidt van het daaronderliggend weefsel zal geen functie meer hebben om te kunnen zien, en de patiënt zal in tegenstelling in dat gebied gezichtsverlies waarnemen. (De patiënt zal dus wazig zien – zwarte stippen of vlekken gaan zien.) Netvliesloslating kan soms beperkt blijven op slechts één gebied, maar het komt meestal voor dat het progressief is.

Wanneer de macula, (dus het centrale visie centrum van het oog) zich van het daaronderliggend weefsel gaat scheiden, zal het centraal visie centrum verdwijnen. Tijens langdurige loslatingen zullen de evenwichten binnen het oog verslechteren en zal de oogbol beginnen te krimpen. Daarnaast kunnen plotselinge, penetrerende en ernstige slagen de oorzaak van loslatingen zijn. Bij diabetes en sommige degeneratieve ziektes kunnen zich in de vitreus / glazig lichaam of corpus vitreum              strips ontwikkelen die het netvlies trekken waardoor tractiegerelateerde loslatingen kunnen ontstaan. In zeldzame gevallen kan deze onthechting / loslating zich bij sommige infecties, tumoren of bloeddrukcrisissen (vooral tijdens de zwangerschap) gaan ontwikkelen, zonder dat er een ruptuur / scheur in het oog wordt waargenomen.

De diagnose van oognetvliesloslating

Om ervoor te zorgen dat de vervormde en dunne gebieden / de gaten / rupturen / scheuren en losgelaten gebieden rondom het netvlies kunnen worden geconstateerd, worden de oogpupillen door middel van oogdruppels wijder gemaakt. De oogarts gebruikt dan verschillende lenzen en een onderzoeksmicroscoop om de ogen te kunnen onderzoeken. Als een gevolg hiervan zal het mogelijk zijn om de ruptuur / scheur en / of loslating te kunnen constateren. Wanneer dat nodig zal blijken, (dus indien de retina / het oognetvlies wegens een bloeding of cataract niet is te waarnemen), zal een oogechografie worden uitgevoerd.

Retina- (Oognetvliesloslating)

Als een gevolg van de inkrimping van de vitreus / het glazig lichaam of corpus vitreum dat de binnenkant van de oogbal vult, wordt deze vloeistof in de geleiconsistentie gescheiden van de achterwand van de oogbol. Deze toestand wordt de loslating van de achterzijde van de vitreus / het glazig lichaam of corpus vitreum genoemd. Tijdens deze loslating van de achterzijde van de vitreus / het glazig lichaam of corpus vitreum kan in sommige gevallen rupturen / scheuren in de zenuwlaag van het netvlies optreden De symptomen van een retina- / netvliesscheur zijn ongeveer bijna hetzelfde als de loslating van de achterzijde van de vitreus / het glazig lichaam of corpus vitreum welke hierboven werd opgenoemd. Nadat een ruptuur / scheur in het netvlies is opgetreden, zal de intraoculaire vloeistof door deze ruptuur / scheur tussen het netvlies en de daaronderliggende wand gaan stromen en een retinale netvliesloslating veroorzaken.

Wat zijn de symptomen van een retinale netvliesloslating?

Retinale netvliesloslating is een ziekte / aandoening welke kan leiden tot verlies van het gezichtsvermogen / gezichtscapaciteit en waarbij behoefte is aan een zo spoedig mogelijke behandeling. Wegens deze reden zijn de symptomen dus heel erg belangrijk. Deze symptomen zijn als volgt:

De patiënt ziet lichtflitsen terwijl zijn of haar ogen open of gesloten zijn. (Net zoals bij de loslating van de achterzijde van de vitreus / het glazig lichaam of corpus vitreum.)

De patiënt ziet plotseling veel meer vliegende zwarte sitppen / objecten / vlekken.

De patiënt neemt als het ware een grijskleurige / zwartklerurige gordijn waar vanuit de één of andere richting.   

Er is sprake van verlies van de gezichtscapaciteit of de patiënt ziet wazig, (alhoewel de patient met zijn of haar ogen knippert.)

Indien er bij een patiënt de hierboven opgenoemde symptomen worden waargenomen, dient de patiënt zo spoedig mogelijk een retina- / netvliesonderzoek te ondergaan.

Wat is de genezing / behandeling van een retinale netvliesruptuur / -scheur?

Het is heel erg belangrijk dat een retinale netvliesruptuur / -scheur zo vroeg mogelijk wordt geconstateerd en wordt behandeld. De symptomen van een retinale netvliesruptuur / -scheur zijn het zien door de patiënt van lichtflitsen en vliegende objecten voor het oog. Indien deze symptomen worden waargenomen, dient de patiënt zo spoedig mogelijk een netvliesonderzoek te ondergaan.

Indien tijdens het onderzoek een retinale netvliesruptuur / -scheur wordt geconstateerd, kan dit dit een netvliesloslating veroorzaken. Indien er twijfel hierover bestaat, dient de patiënt te worden behandeld. Tijdens de behandeling wordt de ruptuur / scheur door middel van laserstralen bedekt.

Wat is de genezing / behandeling van een retinale netvliesloslating?

Indien de retinale netvliesloslating zich heeft ontwikkeld, dan betekent dit dat een operatie en een chirurgische interventie noodzakelijk is geworden. De manier van zo een operatie / chirurgische interventie is afhankelijk van het eigenlijk aantal, grootte, plaats, vorm en duur van de retinale netvliesrupturen / -scheuren die een retinale netvliesloslating hebben veroorzaakt.

Externe (screlare) knikmethode

De externe (screlare) knikmethode is de oudste techniek en methode welke wordt gebruikt. Tijdens de toepassing van deze techniek wordt een harde siliconen stukje tegen de buitenwand van de oogbol geplaatst welke als knik dient en neerkomt op de plaats van de retinale netvliesruptuur / -scheur.        Op deze manier wordt de retinale netvliesruptuur / -scheur van buitenaf gedicht. Indien de retinale netvliesruptuur / -scheur door middel van deze operatie van buitenaf wordt gedicht, zal de vloeistof van de retinale netvliesloslating, (dus de vloeistof die onder het netvlies zit), binnen een korte periode worden opgenomen waardoor de genezing zal worden voltooid.

Vitrektomi:

Vitrectomie:

Indien de rupturen / scheuren die de netvliesloslating veroorzaken veel in aantal, of groot zijn, de plaats daarvan anders zijn dan gewoonlijk, of indien de ruptuur / scheur niet kan worden geconstateerd, indien er ook andere ziektes / aandoeningen zijn, (zoals bijvoorbeeld intraoculaire bloedingen), of indien er tijd overheen is verstreken dan kan een vitrectomie operaties noodzakelijk worden. Tijdens een vitrectomie operatie zal er wat betreft de retinale netvliesloslating van binnenuit het oog worden ingegrepen. Hiervoor worden in de oogbol kleine gaatjes geopend en met behulp van een aantal snij- en aanzuigsondes en licht de vloeistof van de vitreus / het glasachtig lichaam / corpus vitreum alsmede de vloeistof onder het netvlies afgezogen. Daarbij worden de rupturen / scheuren gedicht en een laserbehandeling toegepast. Na afloop van deze behandeling / operatie, (om ervoor te zorgen dat de laserbehandeling de ruptuur / scheur dicht en het effect voort te laten zetten), is het noodzakelijk om een tampon in het oog te plaatsen. Afhankelijk van de situatie, kan dit tamponmateriaal dus bestaan uit lucht, en soortgelijke gassen of siliconenolie. Na de operatie is het noodzakelijk dat de patiënt gedurende een bepaalde periode een beschermende oogdruppel toepast en in een bepaalde hoofdpositie ligt.

Wie dient (met betrekking tot een retinale netvliesruptuur / -scheur en netvliesloslating) een retinale netvliesonderzoek ondergaan?

Patienten die lichtflitsen en bepaalde vliegende objecten voor hun ogen zien, dienen beslist een retinale netvliesruptuur / -scheuronderzoek ondergaan.  Vooral patiënten met een hoge graad van bijziendheid, die een oogletsel hebben gehad, mensen die een oogoperatie hebben ondergaan, zoals een cataractoperatie, patiënten die familieleden hebben die in het verleden zijn geopereerd vanwege een retinale netvliesruptuur / -scheur of met laser zijn behandeld, patiënten waarvan hun andere oog vanwege een retinale netvliesruptuur / -scheur met laser is behandeld en klagen lichtflitsen en verschillende vliegende objecten voor hun ogen te zien dienen zo spoedig mogelijk te worden onderzocht